Nieuw concept Water- en rioleringsplan 2024-2027 ligt ter inzage

Gemeente Houten maakt een nieuw Water- en rioleringsplan (WRP) voor de komende vier jaar. Dit plan beschrijft de ambities, doelen en beheermaatregelen voor de riolering, het oppervlaktewater en het grondwater.

Informatiebijeenkomst

Van 14 september tot en met 12 oktober 2023 kunt u reageren op het conceptplan. Ga daarvoor naar www.houten.nl/rioleringsplan. Voor belangstellenden is er op maandagavond 2 oktober van 19.30 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst over het plan in het gemeentehuis. Wanneer u hiernaartoe wilt, dan vragen wij u zich aan te melden via riolering@houten.nl. De gemeenteraad stelt het WRP vast op 12 december 2023.

Meer weten?

Zie voor meer informatie over het WRP www.houten.nl/rioleringsplan. Voor vragen kunt u terecht bij Erik Groenland of Richard Zwartenkot via tel.nr (030) 63 92 611.