Nieuwbouwplannen De Grund: wat vindt u belangrijk?

Het gebouw van sociaal-cultureel centrum De Grund is in slechte staat. Daarom maakt het plaats voor nieuwbouw. Dit staat ook in de vastgestelde Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030. Op de locatie van De Grund komen nieuwe woningen. Welke wensen heeft u voor deze nieuwbouw?

De nieuwe woningen op de locatie van De Grund zijn in lijn met de Woonvisie 2021. Dat betekent dat er ook betaalbare woningen voor ouderen komen. De nieuwe terreininrichting sluit aan bij het mooie Amaliapark. En de gemeente is in gesprek met de muziekvereniging Kunst Na Arbeid en Voedselbank Houten over het vinden van een nieuwe locatie. Dat zijn de richtlijnen die staan in de vastgestelde Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030.

Eerste stap bij nieuwbouw: lijst van eisen en voorwaarden

Bij het ontwikkelen van nieuwbouw start de gemeente met het opstellen van een startnotitie: een lijst met eisen en voorwaarden voor de nieuwbouw. Onderwerpen zoals woningtype, stedenbouw, parkeren, verkeer, duurzaamheid, groen en financiën komen daarin aan bod. De gemeente hoort graag welke aandachtspunten u heeft voor de nieuwbouw van De Grund.

Welk idee heeft u voor De Grund?

Deel uw idee tot 16 december op Houten Praat Mee. Met alle ontvangen ideeën - ook van de inloopbijeenkomst en de bewonersgroep - houdt de gemeente rekening bij het opstellen van de startnotitie. Na de zomer van 2024 is de bouwer bekend en kunt u samen de plannen uitwerken.