Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Nieuws

Onderzoek naar sociale kracht

14 november 2017
De gemeente peilt de komende weken de sociale kracht van Houten. 4.500 inwoners ontvangen een uitnodiging voor de enquête...

Evaluatie winkeltijden en fietstransferia via Burgerpanel

14 november 2017
De gemeente Houten onderzoekt hoe inwoners denken over de verruimde winkeltijden en over de twee fietstransferia. Hiervoor houdt zij een enquête onder het Burg...

Routebureau Utrecht stimuleert wandelen, fietsen en varen in de regio

10 november 2017
Vorige week heeft wethouder Herman Geerdes namens de gemeente Houten zijn handtekening gezet voor de oprichting van het Routebureau Utrecht. Dit bureau zal name...

NL-Alert controlebericht op 4 december 2017

10 november 2017
Maandag 4 december om 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Als u het controlebericht ontvangt, weet u zeker dat uw mo...

4e kliko

Brief invoering vierde kliko en aanrechtbakje verstuurd

10 november 2017
Alle inwoners van de gemeente Houten met een woning met tuin (uitgezonderd de inwoners van de proefwijken De Bermen en De Akkers) hebben een brief ontvangen ove...

Plan van Aanpak Fort Honswijk naar de raad

02 november 2017
Het college van b. en w. heeft het Plan van Aanpak voor Fort Honswijk vastgesteld. Het plan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad, die er in november een besl...

Week van de Pleegzorg 1 t/m 8 november

01 november 2017
Pleeggezinnen gezocht

Veel essen ziek in Waalse bos

31 oktober 2017
Driekwart van de essen in het Waalse bos in Tull en ’t Waal zijn aangetast door de essentaksterfte. De bomen zijn zo ziek dat herstel niet mogelijk is. Ze gaa...

Nasleep brand bedrijventerrein Liesbosch–Laagraven

30 oktober 2017
Actuele informatie over de nasleep van de brand op bedrijventerrein Liesbosch–Laagraven in Nieuwegein vindt u op www.nieuwegein.nl. Staat het antwoord op uw...

Waarderingsmarkt voor mantelzorgers op zaterdag 11 november

26 oktober 2017
Jaarlijks zetten we mantelzorgers in het zonnetje. In Houten doen we dit met een Waarderingsmarkt voor mantelzorgers. Eerder noemden we het de Markt voor Mantel...

Print Icoon printen