Omgeving betrekken bij uw (ver)bouwplannen: denkt u mee?

Houten bruist van de ideeën! Onze inwoners zijn ondernemend en actief en daar vloeien mooie plannen uit voort. Plannen om Houten nóg mooier te maken en het woongenot te vergroten. Bij deze zogeheten ruimtelijke initiatieven is het van groot belang dat er samenwerking en overleg is tussen iedereen die ermee te maken krijgt (dus zowel de initiatiefnemer als andere direct betrokkenen, zoals bijvoorbeeld buren). Dit heet met een mooi woord participatie. Ook met het oog op de Omgevingswet die in 2022 van kracht wordt is de gemeente bezig met een plan om u als initiatiefnemer hierin nóg beter te ondersteunen. We kunnen uw hulp daarom goed gebruiken: via https://nl.surveymonkey.com/r/omgevingsinitiatievenhouten kunt u een enquête invullen, waardoor de gemeente meer inzicht krijgt in uw wensen en behoeften op het gebied van participatie.

In de enquête, die circa vijf tot tien minuten van uw tijd in beslag neemt, vragen we u om mee te denken hoe we u het beste kunnen ondersteunen bij het informeren en betrekken van anderen bij uw (bouw- of ander ruimtelijk) initiatief. De vragenlijst is interessant voor iedereen die nu of in de toekomst iets wil (ver)bouwen of een omgevingsvergunning nodig heeft, of te maken krijgt met anderen die zoiets van plan zijn. Het gaat niet alleen om plannen voor uw eigen woning, maar bijvoorbeeld ook om het realiseren van een speeltuintje in de buurt.

Door een informerend briefje, een gesprek met de buren over uw (verbouw)plannen of zelfs een inspraakavond met de wijk kunt u de samenwerking en betrokkenheid vergroten. Hierdoor wordt uw plan nog beter en aantrekkelijker. De gemeente wil u hier graag bij helpen en ondersteunen, zodat alle belanghebbenden goed worden geïnformeerd en uw ideeën op de juiste manier tot uitvoer komen.

Denkt u met ons mee?

Naar overzicht