Onderzoek naar sociale kracht

De gemeente peilt de komende weken de sociale kracht van inwoners van gemeente Houten. Vijfduizend inwoners ontvangen een uitnodiging voor de vragenlijst.

De gemeente heeft een belangrijke taak bij het zorgen voor leefbare wijken en buurten. Zijn er genoeg voorzieningen? Is het er schoon en veilig? Hoe is het contact tussen buren? Ook zijn er vragen over de dienstverlening van de gemeente. Krijgt iedereen in Houten de kans om mee te doen en erbij te horen?

Vragenlijst

Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op haar taken, hoort de gemeente graag wat inwoners vinden en ervaren. Deelnemers aan de monitor maken kans op een cadeaubon. Zij kunnen de vragenlijst uiterlijk tot en met dinsdag 21 november invullen. Deelnemers worden geselecteerd op basis van een steekproef uit de bevolkingsadministratie en ontvangen een schriftelijke uitnodiging.

1