Onderzoek naar waardering jongerencentrum Enter

De gemeente Houten onderzocht de wensen en behoeften van jongeren op het gebied van vrijetijdsbesteding, ontmoetingsplekken (zoals de ‘Chill-zones’), wijk- en jongerencentra en wonen. Centraal daarbij stond het jongerencentrum Enter.

Het onderzoek had als belangrijkste doel om inzicht te krijgen in de bekendheid en waardering van jongerencentrum Enter onder jongeren in Houten.

Ongeveer 260 jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar vulden de enquête in. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om jongerencentrum Enter en andere ontmoetingsplekken optimaal te laten aansluiten bij de behoeften van jongeren in Houten.

Resultaten onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren over het algemeen tevreden zijn over Houten. Ze geven hun woonplaats een goede beoordeling. Ze waarderen de nabijheid van Utrecht, de rust, het groen en de veiligheid. Maar, een aantal jongeren vindt dat er te weinig te doen is in Houten. Vooral als het gaat om ontmoeten en uitgaan.

Het jongerencentrum Enter in Houten is redelijk bekend bij jongeren. Bezoekers waarderen Enter vooral om gezelligheid, betrokkenheid en als plek om je te ontwikkelen. Sommige bezoekers vinden het jongerencentrum aan de andere kant wat saai. Over het algemeen vinden jongeren dat activiteiten zoals discofeesten, sportlessen en ontmoetingen met vrienden geschikt zijn voor een jongerencentrum. Betere voorlichting over wat er bij Enter te doen is, wordt vaak genoemd als verbeterpunt.

Vervolg

De gemeente en ‘van Houten&co’ (die op de locatie Enter jongerenwerk uitvoert) bespreken de resultaten van het onderzoek en gaan aan de slag met het vervolg. De komende maanden gaan ze kijken naar versterking van de exploitatie en het aantrekkelijker maken van het jongerencentrum. De verwachting is dat het gehele onderzoek eind dit jaar klaar is.

Verder heeft het college van B en W ook de verkoop van het gebouw van het jongerencentrum onderzocht. De conclusie is dat de vestiging van Enter op een andere plek op korte termijn niet haalbaar is.

Het onderzoek had als belangrijkste doel om inzicht te krijgen in de bekendheid en waardering van jongerencentrum Enter onder jongeren in Houten.

Lees hier het hele onderzoek