Onderzoek naar windmolens belangrijk voor Houten

De provincie Utrecht gaat de mogelijkheden voor de bouw van windparken op verschillende plekken in de provincie onderzoeken. Dat onderzoek heet een planMER. Voor 93 plekken in de provincie stelt de provincie een planMER op. Een paar van die plekken liggen in en rond Houten. Die onderzoeken zijn dus belangrijk voor de inwoners van Houten.

Welke plekken, welke gevolgen en hoe de provincie die gaat onderzoeken staat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Bekijk de ontwerpversie van de NRD hier bij Kennisgeving Windenergie. U kunt tot en met woensdag 5 april 2023 op- en aanmerkingen op de NRD inleveren bij de provincie.

Waarom onderzoek naar plekken voor windmolens?

De provincie Utrecht maakt zich zorgen over de energiebalans. Er zijn veel meer plannen voor zonne-energie dan voor windenergie. Die verhouding moet anders om het elektriciteitsnet zo goed mogelijk te gebruiken en betaalbaar te houden. Daarom wil de provincie meer windparken. Ze gaat daarom voor alle mogelijke plekken voor windparken in de provincie een milieueffectrapport (planMER) maken.

In een milieueffectrapport staan de gevolgen voor het milieu van een plan. Ook staan er manieren in om negatieve gevolgen te voorkomen of kleiner te maken. Met die rapporten kan provincie Utrecht bepalen waar windparken kunnen komen.

Wat gaat de provincie onderzoeken?

Een planMER brengt de gevolgen op de omgeving van een plan in beeld. De gevolgen voor omwonenden, maar ook voor natuur en milieu, bedrijven en het klimaat komen aan bod. Wat de provincie in een planMER precies gaat onderzoeken en hoe, staat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

De provincie gaat 93 plekken voor windmolens en windparken in de provincie onderzoeken. In Houten worden de gevolgen van een windmolen bij de waterzuivering van HDSR onderzocht. Ook plekken in Bunnik, Wijk bij Duurstede en Vijfheerenlanden, die dicht bij Houten liggen, gaat de provincie onderzoeken.

De NRD bepaalt wat er in de planMER komt te staan. Het is de eerste stap in de keuze voor de plekken voor nieuwe windparken. De NRD is dus een belangrijk document. De NRD van provincie Utrecht is nog niet definitief. U kunt tot en met 5 april 2023 uw reactie geven op deze versie. De provincie moet op alle reacties reageren. De reacties kunnen reden zijn om de NRD aan te passen.

Geef uw mening over de NRD

Veel inwoners van Houten zijn erg betrokken bij windmolens. De NRD is belangrijk voor het wel of niet bouwen van windmolens in en om Houten. Het college van B en W wijst u graag op de mogelijkheid om nu een reactie op de ontwerp-NRD te geven. Ga daarvoor naar www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage en kijk bij Kennisgeving Windenergie.