Pas op de plaats Windpark Houten

Burgemeester en wethouders hebben besloten om pas op de plaats te maken en vooralsnog geen besluit te nemen over de zogenoemde maatwerkvoorschriften voor Windpark Houten. In gesprek met Eneco, exploitant van het windpark, is gezamenlijk geconcludeerd dat het verstandig is nu geen overhaaste stappen te zetten.

Directe aanleiding voor dit gezamenlijke besluit is een recente uitspraak van de Raad van State over een windpark in Delfzijl. Door die uitspraak kan een gemeente in besluiten over een nieuw windpark nu geen gebruik meer maken van de landelijke milieunormen voor windparken. Het is op dit moment onduidelijk wat dat voor Windpark Houten betekent.

Gemeente en Eneco blijven in goed overleg over de situatie en zullen na de zomer opnieuw de balans opmaken. Afgesproken is de huidige status quo voor Windpark Houten tot nader order niet te wijzigen. Zie voor meer informatie de brief van B&W aan de gemeenteraad.

Naar overzicht