Praat mee over de toekomst van Houten

Inwoners van Houten vinden over het algemeen dat ze een fijne leefomgeving hebben. Maar wat maakt Houten nou zo fijn? En wat is in Houten eigenlijk typisch Houtens? Met andere woorden: wat is het Houtens DNA?

Plannenmakers die voor en in Houten gaan bouwen, willen en moeten dat weten. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat Houten in de toekomst  blijft voelen als Houten. En het voor inwoners een fijne plek blijft om te wonen, te werken en te recreëren.

Het Houtens DNA vaststellen: waarom nu?

Houten staat aan de vooravond van een grote bouwopgave. We hebben een flink tekort aan passende woningen (vooral voor jongeren en ouderen), dus we moeten veel gaan bouwen. Tegelijkertijd willen we zorgen dat de voorzieningen passend zijn en blijven. Daarom is het belangrijk dat we nu opschrijven en vastleggen wat we in Houten belangrijk vinden. Dat noemen we het Houtens DNA: een duidelijke set van ruimtelijke en sociale waarden en kenmerken.

Op basis van het Houtens DNA kunnen we concreet aan de slag met diverse omgevings- en gebiedsvisies én met concrete (bouw)plannen. En kunnen we richting geven aan een toekomstbestendige ontwikkeling van Houten.

Hoe gaan we het aanpakken?

  • We hebben de inwoners naar hun mening gevraagd, want die staan in Houten voorop. Dit hebben we gedaan door;
    • Het houden van straatinterviews vanaf 12 t/m 23 december 2022
    • Een online vragenlijst via Houtenpraatmee vanaf 12 t/m 31 december 2022
  • Naast de mening van de inwoners hebben we ook naar de kennis en ervaringen van een groep experts gevraagd. Tijdens een ‘expertsessie Houtens DNA’ op 21 december werd aan hen grotendeels dezelfde vragen voorgelegd als aan de inwoners.
  • We maken gebruik van wat we al weten: gegevens uit literatuur en onderzoeken, visies en (beleids)documenten die er al zijn.

Tenslotte zullen we al deze gegevens verzamelen en filteren we de elementen die Houten tot Houten maken. Dit zetten we vervolgens kort en duidelijk op papier.

Wat is de planning?

Januari/februari: de antwoorden uit de vragenlijsten combineren we met de adviezen van de experts en de gegevens uit de bestaande documenten. Samen vormt dit het Houtens DNA.

Maart: het Houtens DNA leggen we in maart voor aan het college van burgemeester en wethouders. Uiteraard vraagt het college daarna aan de gemeenteraad om het Houtens DNA vast te stellen.

Voorjaar 2023: als alles goed gaat neemt de raad daarover in de lente van 2023 een beslissing. Een mooi moment voor de toekomst van Houten. En de start van vele nieuwe visies en (bouw)plannen.