Raad van State: Beroep tegen gemeente inzake mestkelders Schalkwijk ongegrond

De Raad van State heeft op 18 mei 2022 uitspraak gedaan in het beroep tegen de gemeente Houten dat was aangespannen door de eigenaren van een perceel in Schalkwijk. Het beroep is ongegrond verklaard.

De gemeente heeft de eigenaren in 2020 een zogenoemde last onder bestuursdwang opgelegd om met drugsafval verontreinigde mest uit de mestkelders op het perceel te laten verwijderen. Na het verlopen van de gestelde termijn heeft de gemeente de verontreinigde mest zelf laten verwijderen. De gemeente heeft steeds aangegeven de kosten van het verwijderen – zo’n 262.000 euro – op de eigenaren te zullen verhalen.

Overtreders

In de uitspraak stelt de Raad van State dat de gemeente de eigenaren terecht als overtreders heeft aangemerkt. Zij hadden extra oplettend moeten zijn omdat in het najaar van 2019 een hennepkwekerij op hun terrein was opgerold. Als professional op het gebied van mestverwerking konden zij bovendien weten dat er met de mest in de putten iets niet in orde was. Tenslotte concludeert de Raad van State dat de gemeente de kosten van het verwijderen van de verontreinigde mest op de eigenaren mocht verhalen en dat deze kosten redelijk zijn.

‘Plichten’

Burgemeester Isabella is tevreden met de uitspraak. ‘De Raad van State bevestigt hiermee dat je als eigenaar van een perceel of pand ook plichten hebt. Ook al ben je geen dader, je kunt wel aangesproken worden op wat er in of met jouw eigendom gebeurt. Blijf dus altijd oplettend en controleer regelmatig je bezittingen, ook als je ze aan iemand hebt verhuurd’, aldus Isabella.

De burgemeester grijpt de uitspraak aan om te wijzen op de risico’s en gevaren van ondermijnende criminaliteit. ‘Het is van groot belang dat we hier, samen met de politie en andere partners, tegen blijven strijden. Op geen enkele wijze zullen wij de productie en handel in drugs tolereren. De aanpak ervan – onder andere door het uitvoeren van controles – staat hoog op mijn prioriteitenlijst, zodat uw en onze veiligheid blijft gewaarborgd. Houten is een veilige gemeente en dat houden we graag zo!’