Raad van State doet uitspraak over Windpark Goyerbrug

De Raad van State heeft op 28 juli 2021 uitspraak gedaan in het hoger beroep van Windpark Goyerbrug.

De Raad van State heeft geoordeeld dat de hoger beroepen gegrond zijn en heeft de eerdere uitspraken van de rechtbank Midden Nederland over de ingestelde beroepen en de verleende omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug vernietigd.

Dit betekent dat het college van burgemeester en wethouders een nieuw besluit moet nemen op de aanvraag om omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug. De procedure moet opnieuw worden doorlopen. De Raad van State heeft ook bepaald dat in de nieuwe procedure direct beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State.

Het college van burgemeester en wethouders gaat de uitspraak bestuderen en neemt daarna een besluit over het vervolg.

Naar overzicht