Roelof van Netten nieuwe gemeentesecretaris / algemeen directeur

Het college van burgemeester en wethouders heeft Roelof van Netten (58) per 15 augustus 2024 benoemd als gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Houten. De vacature ontstond door het vertrek, dit voorjaar, van Aletta Barink.

De heer Van Netten is sinds 2020 gemeentesecretaris in De Bilt. Daarvoor was hij vanaf 2015 gemeentesecretaris in de gemeente Papendrecht. In zijn ambtelijke loopbaan was hij verder onder andere actief binnen regionale samenwerkingsverbanden in de regio Holland Rijnland en het Bestuur Regio Utrecht.

De gemeente Houten staat de komende jaren voor grote opgaven. De realisatie van voldoende woningen, energietransitie, verduurzaming, leefbaarheid en - binnen het sociaal domein - de vergrijzing zijn belangrijke thema’s. De gemeentesecretaris speelt een leidende rol in het streven naar een toekomstbestendig Houten in samenspraak met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

De heer Van Netten is goed ingevoerd binnen de regio, heeft een uitgebreid netwerk en streeft naar verbinding en samenwerking. Hij beschikt over een daadkrachtige managementstijl, heeft ervaring in de sturing op organisatieontwikkeling en is in zijn communicatie in staat om bruggen te slaan van visie naar concrete uitvoering. Met zijn benoeming is de continuïteit in beleid en aansturing van de organisatie gegarandeerd.