Rondetafelgesprek over Windpark Goyerbrug op 6 december

Op dinsdag 6 december 2022 vindt een rondetafelgesprek plaats over de vergunning voor Windpark Goyerbrug. Het rondetafelgesprek is een voorbereiding voor de vergadering van de gemeenteraad over het definitieve besluit. Die vergadering is op dinsdag 20 december.

Gemeente Houten moet een besluit nemen over de aanvraag voor een vergunning van Windpark Goyerbrug. De Raad van State heeft gezegd dat de gemeente haast moet maken. De gemeenteraad vergadert op 20 december a.s. over de vergunning van Windpark Goyerbrug. Dan bepaalt de raad of het college van B en W de vergunning mag afgeven. Daarna verleent het college de vergunning.

Zes weken lang kon iedereen reageren op het ontwerpbesluit. Er zijn 22 reacties binnengekomen. De gemeente is deze reacties aan het bekijken en beantwoorden. Daardoor kan het besluit veranderen.

De gemeenteraad houdt op 6 december 2022 een rondetafelgesprek over Windpark Goyerbrug. Een rondetafelgesprek is een openbare vergadering van de gemeenteraad om informatie in te winnen. U kunt dan uw mening geven over het raadsvoorstel over Windpark Goyerbrug. Als u dat wilt, moet u zich via www.houten.nl/rtg vóór 6 december 09.00 uur aanmelden.

Vanaf 1 december 2022 zijn de stukken voor de vergadering van de gemeenteraad te downloaden via www.houten.nl/goyerbrug.