Rooien zieke en dode bomen

Vanaf 6 tot en met 10 november worden in Houten veertig bomen gerooid. Het gaat hierbij om ernstig zieke of dode bomen. Bij extreem slecht weer kunnen ze takken verliezen en hierdoor gevaarlijke situaties veroorzaken voor weggebruikers. Het rooien begint tussen 9.00 en 16.00 uur. De bomen die worden verwijderd zijn herkenbaar aan een verfstip en een lint. Op www.houten.nl/bomen kunt u de plekken van de te rooien bomen bekijken.

Waarom we snoeien

Wij snoeien niet zomaar. Bij slecht en extreem weer zijn deze bomen kwetsbaar en kunnen gevaar (losse takken) opleveren voor weggebruikers. Soms is het nodig om bomen te kappen omdat ze overlast geven.

Bijvoorbeeld:

  • Door wortelopdruk
  • Om de boom ernaast meer groeiruimte te geven
  • Omdat ze ziek of dood zijn
  • Omdat ze een gevaar vormen voor de omgeving

Nieuwe bomen planten

Het planten van nieuwe bomen gebeurt zoals staat in de De Beleidsnota bomen 2017-2020. Als het kan op dezelfde locatie. Is dit niet mogelijk dan wordt er in de buurt een plek gezocht. Het aantal bomen in gemeente Houten blijft gelijk.

Meer weten?

Meer informatie over onderhoud van bomen vind u op www.houten.nl/bomen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Henry Blitterswijk van de afdeling Uitvoering en beheer (UB) via (030) 63 92 187.

1