Samenwerkingsovereenkomst renovatie Kanaaldijk-Oost

Aan de zuidzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal ligt de Kanaaldijk-Oost, ongeveer tussen de Schalkwijksebrug en de Goyerbrug. Deze weg verkeert in slechte staat en is al jaren alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer.

De weg is vooral sterk verslechterd door werkzaamheden aan de damwand van het Amsterdam-Rijnkanaal, die in opdracht van Rijkswaterstaat zijn uitgevoerd. Rijkswaterstaat heeft nu geld ter beschikking gesteld voor de renovatie van de weg en de kanaalsloot ernaast.