Stand van zaken Polders aardgasvrij

In het voorjaar heeft gemeente Houten de bewoners van de Polders betrokken bij het voornemen om deze wijk als eerste aardgasvrij te maken. De gemeente heeft met de inwoners gepraat en geluisterd wat er leeft. Nu is het tijd voor de volgende stap: het formele besluit om te starten in de Polders. Op 24 oktober staat het raadsvoorstel ‘de Polders als pilotwijk op weg naar aardgasvrij’ ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad.

Rondetafelgesprek 3 oktober

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, kunt u tijdens het rondetafelgesprek (RTG) op 3 oktober uw mening laten horen bij de gemeenteraad. Dat noemen we inspreken. Meer informatie over het RTG en hoe u kunt inspreken vindt u op www.houten.nl/spreekrecht. Wilt u het raadsvoorstel en de startnotitie voor die tijd lezen? Dat kan via https://houten.bestuurlijkeinformatie.nl.

Erbij zijn?

Het rondetafelgesprek en de raadsvergadering zijn toegankelijk voor publiek en/of live te volgen via houten.notubiz.nl/live. Alleen bij het RTG kunt u meepraten na aanmelding. Bij de raadsvergadering kunt u niet inspreken (dan neemt u plaats op de publieke tribune). Vragen? Laat het ons weten via duurzaam@houten.nl. Meer info over Houten aardgasvrij en pilotwijk de Polders is te lezen op www.houten.nl/aardgasvrij.

Hoe verder?

Als de gemeenteraad besluit om de Polders aan te wijzen als pilotwijk, verwacht de gemeente begin 2024 te gaan starten in de wijk. De wijkbewoners worden tegen die tijd geïnformeerd en betrokken bij het maken van het Polderplan.

1