Steunpakket voor Houtense culturele sector

Zangoptreden

De Houtense culturele sector kan de komende tijd op extra ondersteuning van de gemeente rekenen. Met een steunpakket ter waarde van 200.000 euro willen burgemeester en wethouders de sector helpen om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden en weer door te starten. 

De coronacrisis zorgt ook in de culturele sector voor financiële en praktische problemen. Dat blijkt uit de gesprekken die de gemeente afgelopen tijd met culturele verenigingen, organisaties en initiatiefnemers had. Door de coronamaatregelen zagen zij ook de deelname aan activiteiten flink teruglopen.

Wethouder Jan Overweg (cultuur): 'Kunst en cultuur zijn belangrijk voor verbinding tussen inwoners. Zeker na een periode waarin we veel minder onderling contact hadden. We willen dat het gevarieerde aanbod in Houten behouden blijft. Daarom geven we met ons steunpakket de culturele sector graag een steun in de rug'.

Het steunpakket bestaat uit drie onderdelen; een tijdelijk coronasteunfonds, livestreaming apparatuur voor Theater Aan de Slinger en korting voor culturele organisaties op de zaalhuur van het theater.

Tijdelijk Coronasteunfonds Cultuur

Het tijdelijke Coronasteunfonds Cultuur is bedoeld voor compensatie van extra kosten door de coronamaatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vergoeding van beschermingsmiddelen, de aankoop van een tent of de huur van een grotere repetitieruimte. Het fonds biedt ook geld om culturele activiteiten in 2021 weer te helpen opstarten.

Het fonds richt zich op het hele culturele veld, van vereniging tot zzp’er en ondernemer. De opzet is dat er een win-win situatie ontstaat, voor inwoners, de samenleving en voor hen die hun brood verdienen met cultuur. Bijvoorbeeld met een activiteit die de Houtense centra verlevendigt of het welzijn en het contact tussen inwoners vergroot. Zo helpen we elkaar weer aan een nieuw perspectief.

Streaming vanuit theater Aan de Slinger

Een deel van het beschikbare geld is bestemd voor apparatuur om voorstellingen in theater Aan de Slinger live via internet te kunnen streamen. Dit biedt het theater, lokale verenigingen en initiatieven de kans om nu, maar ook ná de coronapandemie, meer publiek te bereiken met hun voorstellingen en producties. Zo kunnen zij weer zichtbaar worden en de negatieve spiraal doorbreken. Ook biedt het meer kansen voor inkomsten.

Forse korting op zaalhuur Aan de Slinger

Ook biedt het steunpakket voor Houtense culturele organisaties dit jaar korting op de zaalhuur bij het theater. Zo kunnen ze, ook bij lagere bezoekersaantallen door de coronamaatregelen, toch optreden. En valt er voor inwoners weer meer te genieten van Houtense cultuur.

Meer informatie over de steunregeling staat op www.houten.nl/coronasteunfondscultuur. Daar staat ook een formulier om de aanvraag te doen.

Naar overzicht