Stimuleringsprijs voor het beste Samenspeltalent onder ambtenaren 2023. Wie nomineert u?

De gemeenteraad wil meer inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties laten participeren bij het maken en uitvoeren van beleid. Dat vraagt om een bijzondere manier van denken en doen van betrokken ambtenaren. Om dit leerproces te ondersteunen, looft de raad jaarlijks de Stimuleringsprijs voor het beste Samenspeltalent onder ambtenaren uit.

De prijs kan worden toegekend voor activiteiten, gebeurtenissen of verrichtingen van een ambtenaar of ambtenaren die op bijzondere wijze een bijdrage hebben geleverd aan het samenspel tussen de ambtelijke organisatie en de Houtense samenleving.

Kent u een ambtenaar of denkt u aan een project of activiteit die dit jaar uitblonk in dit samenspel? Nomineer ze dan voor de Stimuleringsprijs 2023 en mailt u dit aan griffie@houten.nl.

In uw nominatie geeft u aan:

  • Wie u bent
  • Wie u nomineert
  • Waarom u deze persoon of dit project nomineert

Let op: de deadline voor het indienen van nominaties is donderdag 14 december 2023.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffie.

De feestelijke prijsuitreiking is op 8 januari 2024 tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Houten.

1