Tijdelijke huisvesting Essenkade 2 gaat niet door

Gezamenlijk bericht van gemeente Houten, Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), woningcorporatie Woonin, provincie Utrecht

Essenkade 2 gaat niet door voor tijdelijke huisvesting woningzoekenden, vluchtelingen en maatschappelijke organisaties

Op zoek naar een andere locatie

De initiatiefnemers van de tijdelijke ontwikkeling van Essenkade 2 concluderen na intensief overleg met de eigenaar dat ze helaas op zoek moeten naar een andere locatie. Er zijn voor de gemeente, woningcorporatie Woonin, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de provincie als initiatiefnemers te veel en toenemende financiële risico’s om op deze plek het plan te realiseren voor tijdelijke huisvesting voor 150 woningzoekenden, 100 asielzoekers en Houtense maatschappelijke organisaties. En dat vinden we jammer.

Maximale inzet

De gemeente, Woonin, COA en de provincie hebben zich maximaal ingezet om de tijdelijke ontwikkeling van Essenkade 2 van de grond te krijgen in samenspraak met de eigenaar. Er zijn steeds kleine stapjes vooruitgezet en in januari van dit jaar leek de businesscase rond te zijn. Het college van burgemeester en wethouders meldde toen dat er nog serieuze risico’s waren op het niet doorgaan van het plan. Helaas zijn deze nu werkelijkheid geworden. De initiatiefnemers concluderen nu tot hun teleurstelling dat onder aan de streep de financiële risico's te groot zijn.

De gemeente heeft verregaande betrokkenheid getoond om de kans op een haalbaar project te vergroten door het hoofdhuurderschap en de regie van de verdere ontwikkeling op zich te nemen. Ook was extra geld uitgetrokken als bijdrage in de sloop van het bestaande kantoorgebouw. Daarnaast zijn door de gemeente fondsen en subsidies binnengehaald. Nog meer inzet vinden de initiatiefnemers niet verantwoord in een toch al krappe businesscase. De conclusie is nu te stoppen met de verdere ontwikkeling op Essenkade 2 en dit belangrijke plan op een andere locatie voort te zetten.

Goed plan, maar financiële risico’s te groot

Wethouder Sander Bos: 'Dit is een flinke domper, maar we laten ons niet uit het veld slaan. Het plan is goed, maar de financiële en toenemende risico’s op deze plek zijn helaas toch te groot gebleken. Na overleg met de mede-initiatiefnemers heeft de gemeente besloten de regie nu naar zich toe te trekken om de kans van slagen op een andere plek zo groot mogelijk te maken. We beseffen dat het ook een teleurstelling is voor de betrokken maatschappelijke partijen, de klankbordgroep en andere inwoners die veel energie in dit plan hebben gestoken. Het college blijft zich verantwoordelijk voelen voor een oplossing van de grote maatschappelijke nood op het gebied van huisvesting van woningzoekenden en vluchtelingen. Alle opgedane kennis, ervaring en inzet, ook vanuit de samenleving, nemen we mee in de zoektocht naar een andere plek in Houten voor deze huisvesting.'

Voortgang

De gemeenteraad is op 21 maart jl. informeel op de hoogte gebracht. Op korte termijn worden de betrokken maatschappelijke organisaties, de klankbordgroep en andere belanghebbenden geïnformeerd. Binnenkort volgt de formele besluitvorming om te stoppen met Essenkade 2 en om op zoek te gaan naar een andere plek. Het onderzoek naar alternatieve locaties is inmiddels gestart.