Tussenstand Houtens DNA

Wat is in Houten eigenlijk typisch Houtens? Met andere woorden: wat is het Houtens DNA? De gemeente is hard aan het werk dit in kaart te brengen. Ondertussen laten we graag zien hoe we dat doen. Daarom presenteren we de eerste inhoudelijke opbrengsten van ons onderzoek. De opbrengsten van het onderzoek zijn gebundeld in het document ‘Tussenstand Houtens DNA’. Met deze opbrengsten gaan we komende tijd hard aan de slag om het Houtens DNA te beschrijven.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

We zijn begonnen met het ophalen van gegevens uit literatuur en onderzoeken, visies en (beleids)documenten die er al zijn. In totaal zijn daarvoor bijna twintig documenten geraadpleegd. Daarnaast hebben we de mening van de inwoners gevraagd via een vragenlijst met open vragen. Dat hebben we gedaan in de periode van 12 t/m 31 december 2022 met straatinterviews en online via www.houten.nl en www.houtenpraatmee.nl. Daaraan deden in totaal 2447 inwoners mee. Grotendeels dezelfde vragen legden we voor aan groep experts tijdens een ‘expertsessie Houtens DNA’ op 21 december. Zij deelden hun kennis en ervaring op zowel ruimtelijk als sociaal gebied. De resultaten van dit alles hebben we gebundeld en kunt u downloaden op www.houten.nl en www.houtenpraatmee.nl.

Hoe gaat het nu verder?

In februari analyseren en combineren we de gegevens uit de beleids- en literatuurinventarisatie met de adviezen van de experts en meningen van de inwoners. Dit leidt tot een beschrijving van het Houtens DNA. Het college van burgemeester en wethouders bespreekt deze beschrijving van het Houtens DNA in maart. Uiteraard vraagt het college daarna aan de gemeenteraad om het Houtens DNA vast te stellen. Als alles goed gaat neemt de raad daarover in de lente van 2023 een beslissing. Een mooi moment voor de toekomst van Houten. Want het Houtens DNA vormt een goed vertrekpunt voor visies en (bouw)plannen gericht op de toekomstige ontwikkeling van Houten.

1