Twee vliegen in één klap: bouwen voor de woonvraag en buitengebied beter maken

Provincie Utrecht heeft regels gemaakt waardoor het buitengebied van het Eiland van Schalkwijk mooi blijft. Deze regels gaat de gemeente gebruiken om het buitengebied te verbeteren en woningen te bouwen in De Grote Driehoek. Met woningbouw in De Grote Driehoek kunnen we woningen bouwen waar in Schalkwijk vraag naar is. Een mooier landschap én woningen voor jongeren en ouderen. Twee vliegen in één klap.

Het begon met Schalkstad

Begin negentiger jaren kwam de regering met het plan om in Nederland 650.000 woningen te bouwen. Houten moest 6.000 woningen bouwen. Het Eiland van Schalkwijk was in beeld als plek voor die woningbouw. Op de tekentafel werd ‘Schalkstad’ geboren. Beleggers kochten direct grond op het eiland. Meer dan een kwart van het gebied kwam in handen van projectontwikkelaars. De plannen veranderden. Schalkstad ging niet door. De nieuwbouw kwam in Houten-Zuid.

Veel grond nog in bezit van beleggers

Beleggers bezitten nog steeds veel landbouwgrond op het eiland. Ze verhuren de grond aan boeren. Het levert niet zoveel geld op als waarop ze hebben gehoopt. De beleggers steken geen geld in het onderhoud van het land. Hierdoor wordt het landschap minder mooi. Beleggers zullen blijven proberen de provincie over te halen om woningbouw op hun grond toe te staan.

Plannen voor een mooier eiland

Provincie Utrecht bedacht dat partijen die daar belang bij hebben of zich erbij betrokken voelen, het landschap moeten beheren. Dat kunnen boeren zijn, maar ook natuurorganisaties of ondernemers in de zorg of recreatie. Zij kunnen daarvoor plannen bij de provincie inleveren. De plannen moeten landbouw duurzamer maken, mogelijkheden voor recreatie beter maken of natuur of landschap verbeteren. Binnen het plan mogen woningen worden gebouwd. Met de winst van de woningen worden de kosten van het plan betaald.

De regeling voor deze plannen heet de agrarische structuurversterking (ASV). De woningen die gebouwd mogen worden om de kosten te dekken, heten compensatiewoningen.

Vraag naar betaalbare woningen

Compensatiewoningen zijn vaak dure woningen. In Schalkwijk is vooral vraag naar goedkope en middeldure woningen, en naar woningen voor ouderen. Om deze woningen te kunnen bouwen binnen de agrarische structuurversterking heeft gemeente Houten aan de provincie Utrecht een voorstel gedaan.

Bouwen in De Grote Driehoek

Gemeente Houten heeft aan provincie Utrecht voorgesteld compensatiewoningen in De Grote Driehoek te mogen bouwen. Provincie Utrecht is akkoord gegaan met het voorstel. De Grote Driehoek is het gebied tussen Spoordijk, Korte Uitweg, Jonkheer Ramweg en De Wiese in Schalkwijk.

Vanuit Schalkwijk is de laatste jaren vaker het idee naar voren gekomen in De Grote Driehoek te bouwen. In de zomer hebben Schalkwijk Straks en de gemeente een enquête gehouden onder Schalkwijkers. Van de deelnemers vindt 74% De Grote Driehoek de goede plek voor uitbreiding van het dorp. In De Grote Driehoek mogen maximaal 250 woningen komen. De grote winst van de afspraak met de provincie is dat het daardoor mogelijk is in Schalkwijk betaalbare woningen te bouwen. In De Grote Driehoek kunnen woningen komen voor jong en oud, van goedkoop tot duur en van gestapeld tot vrijstaand.

Geld voor verbetering van het Eiland van Schalkwijk

De woningbouw in De Grote Driehoek moet ook geld opleveren. Dat geld gaat naar projecten gericht op duurzame landbouw of verbetering van recreatie, landschap of natuur. Een klein deel van de koopsom van een woning gaat daarnaartoe.

Visie op het buitengebied

In 2023 begint de gemeente met het maken van een samenhangende visie op het buitengebied van Houten. Het starten met deze visie en het plan voor De Grote Driehoek gebeurt in dezelfde tijd. De vraag naar betaalbare woningen in Schalkwijk is groot. Nu het mogelijk is die te bouwen, wil de gemeente die kans niet laten lopen. Afstemming van visie en het plan De Grote Driehoek is belangrijk. Daar gaat de gemeente goed op letten.

Een plan van en voor Schalkwijk

Een nieuwe wijk bouw je niet zomaar. Daar is een plan voor nodig. Het woord is nu aan Schalkwijk. Schalkwijkers kunnen hun wensen en ideeën voor het plan inbrengen. Dat start met een bewonersavond in De Wiese op maandag 14 november.

Meer over deze bewonersavonden leest u hier.

Alle informatie over De Grote Driehoek vindt u ook op www.houten.nl/grotedriehoek.