Uitspraak Raad van State over Goyerbrug

Gemeente Houten moet snel beslissen over Windpark Goyerbrug

Op woensdag 25 mei 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het beroep niet tijdig beslissen over de vergunningaanvraag dat Windpark Goyerbrug had aangespannen. De Raad van State (RvS) komt het windpark tegemoet. De gemeente moet van de RvS binnen 20 weken een besluit nemen over de vergunningaanvraag. De hele uitspraak kunt u op de website van de Raad van State lezen. Het college van B&W bekijkt de gevolgen van de uitspraak. Het neemt op basis daarvan een besluit over het vervolg van het proces.