Uitwerkingsplan Montessorischool Weteringhoek

Op een open terrein tussen de Hefbrug aan de noordzijde, de Tuibrug aan de oostzijde en de Houtensewetering aan de zuidzijde wordt een Montessorischool met ruimte voor ongeveer 350 leerlingen gebouwd. Het betreft een initiatief waarmee Montessori Basisschool Houten naar één locatie in Houten verhuist. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een uitwerkingsbevoegdheid in het huidige bestemmingsplan. Daarin staat dat er een uitwerkingsplan moet worden opgesteld om de school mogelijk te maken.

Het ontwerpuitwerkingsplan heeft ter inzage gelegen van 16 juni 2021 tot en met 28 juli 2021. Volgende stap is het vaststellen van het plan door het college van burgemeester en wethouders.

In ‘t Groentje van 28 juli 2021 staat dat het plan 29 juli 2021 ter visie komt te liggen. Dit is niet correct. Wanneer het plan wel ter visie komt te liggen, kondigen wij binnenkort aan in ’t Groentje en op de gemeentelijke website.

Naar overzicht