Wat is uw ervaring met Wmo en jeugdhulp?

De gemeente wil graag weten wat inwoners vinden van de Wmo-ondersteuning en jeugdhulp. Daarom vragen we inwoners van Houten via een brief om mee te doen aan een onderzoek.

Hiervoor benaderen we inwoners die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of jongeren en ouders die jeugdhulp hebben aangevraagd. Wij leren van uw ervaring en kunnen met de resultaten de dienstverlening verbeteren.

Voorbeelden van Wmo-ondersteuning zijn huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, een scootmobiel, rolstoel of dagbesteding. Bij jeugdhulp kunt u denken aan begeleiding in een groep, hulp bij dyslexie of psychologische hulp.

Deelnemers kunnen de vragenlijst op papier of via internet invullen. We hopen dat veel inwoners meedoen. De resultaten van het onderzoek publiceren wij op deze website.