Vaart achter doorfietsroute Houten-Nieuwegein-Utrecht Lage Weide

De doorfietsroute Houten-Nieuwegein-Utrecht Lage Weide is deze week een stap dichter bij de uitvoering gekomen. Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst zetten wethouders Wouter van den Berg (Houten), Ellie Eggengoor (Nieuwegein), Lot van Hooijdonk (Utrecht) en gedeputeerde Arne Schaddelee van provincie Utrecht vaart achter de realisatie van deze route. Doel is met deze directe, veilige en comfortabele doorfietsroute meer inwoners te verleiden om te fietsen naar het werk. De route die ook voor de recreatieve fietser aantrekkelijk is, is in 2025 klaar.

Gedeputeerde Arne Schaddelee:Met deze samenwerkingsovereenkomst kunnen we door met de uitvoering. Belangrijk omdat we voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze regio willen dat de helft van de forenzen met een woon-werkafstand tot zo’n 15 kilometer vaker de fiets naar het werk pakt en de auto laat staan. Met de aanleg van deze doorfietsroute krijgen we nu ook een beter beeld van het regionale netwerk van doorfietsroutes. De route doorkruist namelijk de doorfietsroutes Utrecht-Woerden en Utrecht-IJsselstein. En brengt ook een Dom- tot Dam-route weer dichterbij.’

Financiering

In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken hoe de route loopt, hoe het voorlopig ontwerp eruitziet, wat de gewenste verbeteringen zijn en hoe de financiering is geregeld (aan het budget van 5 miljoen euro draagt de provincie 65% bij en de gemeenten 35%). Bijzonder is de afspraak dat zo’n 4 ton wordt besteed aan het aantrekkelijker maken van de onderdoorgangen en fietstunnels op deze route.

Wethouder Wouter van den Berg van Houten: ‘Wij blijven investeren in snelle fietsroutes, waardoor we nog sneller van A naar B kunnen komen. Onze fietstunnels kunnen zeker wel wat kleur gebruiken. Dat hoor ik regelmatig terug van inwoners. Met het budget voor het aantrekkelijk maken van de onderdoorgangen kunnen we daar op korte termijn, samen met bewoners en de Fietsersbond, een start mee maken.’

Kenmerken doorfietsroute

De route Houten-Nieuwegein-Utrecht Lage Weide is 17 kilometer lang en loopt van NS station Houten Centrum via de fietsbrug bij de Plofsluis langs het Amsterdam-Rijnkanaal naar bedrijventerrein Utrecht Lage Weide. Hier werken zo’n 15.000 mensen. De route ontsluit op langere termijn ook diverse woningbouwontwikkelingen in Houten en Leidsche Rijn.

Belangrijke verbeteringen ten opzicht van de huidige fietsroute

  • Op Utrecht Lage Weide worden kruispunten verbeterd. Diverse fietspaden worden verbreed en veiliger en comfortabeler gemaakt zoals het fietspad langs de Elektronweg
  • Het fietsbruggetje bij de Oude Vleutenseweg, nu een flessenhals in de route langs het Amsterdam Rijnkanaal, wordt verbreed door een extra brug te plaatsen
  • De situatie bij de uitrit van de fabriek van Nedal waar vrachtverkeer en twee doorfietsroutes elkaar kruisen wordt verbeterd
  • Bij de ingang van de busremise wordt een veiliger situatie gecreëerd voor bussen en fietsers
  • In Houten worden diverse fietspaden verbreed, bochten versoepeld en kruispunten beter ingericht.

Negen doorfietsroutes

De vraag naar woningen en arbeidskrachten in de regio is groot. Om te kunnen groeien en niet dicht te slibben, krijgt de fietser ruim baan. Fietsen is gezond, goed voor het milieu en neemt minder ruimte in dan de auto.

Meer mensen op de fiets vraagt om een vlot, veilig en comfortabel fietsnetwerk. Juist om forenzen op een korte en langere afstand te verleiden tot het gebruik van een (elektrische) fiets, realiseert provincie Utrecht, samen met gemeenten, negen doorfietsroutes. Met de doorfietsroutes worden bestaande fietspaden verbeterd, aan elkaar verbonden en voorzien van herkenbare belijning, bewegwijzering en waar mogelijk verlichting. Fietsers komen minder obstakels tegen en krijgen vaker voorrang op ander verkeer. De doorfietsroutes worden breed genoeg om ruimte te bieden aan alle fietsers, of ze nu snel of rustig fietsen.

Voor meer informatie zie de pagina over doorfietsroutes op de website van de provincie Utrecht.