Veel betrokkenheid bij Burgerberaad Energie 2040

Hoe zorgen we dat we in 2040 alle energie die we gebruiken duurzaam en in de gemeente opwekken? Daar gaat Burgerberaad Energie 2040 advies over geven. Het burgerberaad bestaat uit 150 inwoners uit de hele gemeente Houten. Het start over drie weken. De adviezen gaan begin volgend jaar naar de gemeenteraad. Veel mensen zijn er op verschillende manieren bij betrokken.

Op 16 september start Burgerberaad Energie 2040. Een groep van 150 inwoners uit Houten, Tull en ’t Waal, Schalkwijk en ’t Goy bedenkt hoe we gemeente Houten energieneutraal kunnen maken. Het burgerberaad geeft hierover advies aan de gemeenteraad. De adviezen gaan over duurzaam opwekken van stroom, besparen van energie en verwarmen van woningen en gebouwen.

Het eindproduct is een routekaart met activiteiten die leiden tot een energieneutrale gemeente in 2040. De gemeenteraad heeft dit doel eerder vastgesteld. De gemeenteraad heeft uitgesproken de adviezen van het burgerberaad serieus te nemen.

In het burgerberaad zitten allerlei inwoners

De gemeente Houten heeft 7.250 inwoners van 18 jaar en ouder uitgenodigd voor Burgerberaad Energie 2040. De computer heeft deze mensen willekeurig uit het bevolkingsregister getrokken. Van deze mensen hebben 360 mensen zich aangemeld om mee te doen met het burgerberaad.

Uit deze 360 aanmeldingen heeft een bureau 150 deelnemers getrokken. Bij die loting heeft het bureau gekeken naar leeftijd, geslacht, opleiding en wonen in huur- of koophuis. De groep deelnemers moest op deze punten lijken op de bevolking van Houten. Dat is goed gelukt.

Zonnevelden en windmolens komen vooral in het buitengebied terecht. Het buitengebied krijgt daarom meer mensen in het burgerberaad. Het bureau heeft daarom ook gelet op woonplaats. Er doen 34 mensen uit het buitengebied mee.

Veel betrokken reacties

Na de tweede loting hebben 210 mensen gehoord dat ze niet mee kunnen doen. Sommige mensen vonden het erg jammer dat ze waren uitgeloot. Zij hebben daarover de gemeente een bericht gestuurd. De redenen waren verschillend. ‘Ik ben nieuwsgierig hoe een burgerberaad in elkaar zit.’ ‘Ik weet heel veel van het onderwerp af.’ ‘Ik wil niet aan de kant staan en denk graag mee.’ De reacties maken duidelijk dat deze inwoners Burgerberaad Energie 2040 belangrijk vinden en graag mee wilden doen.

Experts uit Houten schrijven serie artikelen

Vanaf januari 2023 werkt een team aan de voorbereiding van het burgerberaad. Deskundigen met kennis over burgerberaden adviseren dit team. Verschillende Houtense organisaties denken mee over de opzet en de aanpak. Zij vinden het belangrijk dat inwoners van gemeente Houten en deelnemers kennis hebben over het onderwerp. Daarom schrijven ze een serie artikelen in Houtens Nieuws. In dit nummer staat het eerste artikel van deze serie.

Het burgerberaad is alleen mogelijk met de inzet van velen

Voor de organisatie van het burgerberaad zijn veel mensen nodig. Vijfentwintig vrijwilligers zorgen dat iedereen aan het woord komt tijdens de gesprekken. De meesten zijn communicatie- en participatieadviseurs van andere gemeenten uit de provincies Utrecht en Zuid-Holland.

We hebben experts gevraagd om hun kennis te komen delen met het burgerberaad. Dit zijn experts met kennis over duurzame energie, warmte, gezondheid en andere onderwerpen. Bijna dertig experts hebben gezegd te willen komen. Daar zitten ook acht deskundigen uit Houten bij. De deelnemers van het beraad beslissen of een expert ook echt gaat komen.

Zes mensen van de gemeente zorgen voor de ontvangst, inschrijving en begeleiding van de deelnemers. Zij regelen bijvoorbeeld vervoer, maar ook een kolfruimte voor een jonge moeder uit het burgerberaad. De teams van Expo Houten, Theater Aan de Slinger en Arval zorgen dat deelnemers niets tekort komen.

Wethouder Paul van Ruitenbeek: “Met de inzet en het enthousiasme van zoveel mensen levert Burgerberaad Energie 2040 vast en zeker afgewogen adviezen op. Ik kijk al uit naar begin 2024.” Dan biedt het burgerberaad de uitkomsten aan de gemeenteraad aan.