Verkeersdrukte Weteringhoek

Nu de vakanties voorbij zijn en de scholen weer beginnen zal ook de verkeersdrukte op de Weteringhoek weer gaan toenemen. Dat betekent oppassen voor alle verkeersdeelnemers. Er zijn wat maatregelen genomen om de veiligheid te vergroten. Zo is er bij de kruising Tuibrug/Hefbrug ter hoogte van Kids Lodge een eenrichtingsweg ingesteld. Het parkeerveld langs de Tuibrug is daarop aangepast (schuine parkeervakken).

In het hele gebied geldt een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Het dringende advies is om te parkeren op het parkeerterrein en van daar uit naar de bestemming te lopen. Parkeren op de rijbaan of in de berm is niet toegestaan! Ook wordt gevraagd om rechtsom rond te rijden over de Hefbrug zoals bij eenrichtingsverkeer. Fietsers wordt gevraagd om het fietspad niet te blokkeren, maar op de schoolpleinen te gaan staan.

Om de doorstroming op De Brug te vergroten, zal de milieustraat bij wijze van proef al om 8.15 uur haar deuren openen. Maar beter is het te wachten tot 9.00 uur om naar de milieustraat te komen. Halers en brengers van kinderen (scholen en kinderopvang) wordt geadviseerd met de fiets te komen. Mocht men toch met de auto komen, dan is haastige spoed een slecht uitgangspunt. Zorg dat u genoeg tijd heeft om de drukte aan te kunnen.

Met al deze maatregelen en de gevraagde handelswijze blijft de Weteringhoek een fijne en veilige plek voor iedereen.