Verkeersmaatregelen vanwege sluiting parkeergarage Castellum

In verband met het herstellen van brandschade is de parkeergarage van winkelcentrum Castellum tijdelijk gesloten. Onderzocht wordt hoe groot de schade aan de technische installaties is. De garage blijft gesloten zolang de installaties niet volledig werken.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de garage weer open gaat. De eigenaar en de beheerder doen er alles aan om de situatie zo snel mogelijk te herstellen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, leest u het hier op deze website.

De sluiting van de garage zorgt voor extra parkeerdruk en verkeersbewegingen in de omgeving van het winkelcentrum. Om het autoverkeer in de wijk soepeler te laten verlopen, hebben we besloten een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen.

  • De doorgang tussen Fossa Italica en Cella Gallia wordt geopend. Hier komt tussen 10.00 en 19.00 uur een verkeersregelaar om het verkeer te begeleiden. Ook plaatsen we haaientanden zodat de voorrang ook buiten die tijden geregeld is. Zodra parkeergarage Castellum wordt heropend, sluiten we de doorgang tussen Fossa Italica en Cella Gallia weer;
  • Bij de twee ingangen van de parkeergarage staan verkeersregelaars om bezoekers naar andere parkeerplaatsen te verwijzen;
  • Op De Koppeling komen tekstkarren met de mededeling dat parkeergarage Castellum gesloten is.

De verkeersmaatregelen blijven van kracht totdat de parkeergarage weer in gebruik wordt genomen. Mocht de garage nog erg lang gesloten moeten blijven, en mocht de situatie hierom vragen, dan nemen we verdere maatregelen om de overlast te beperken.

Winkelpersoneel en omwonenden

Voor winkelpersoneel en bewoners van omliggende wijken is het advies gebruik te maken van parkeerplaatsen in de omgeving, zoals bij Het Spoor, Raaigras of wijkcentrum Schoneveld.

Winkelend publiek

Het winkelend publiek verzoeken wij zoveel mogelijk met de fiets boodschappen te doen.