Verwijderen onnodige fietspaaltjes

In Noordwest-Houten starten we deze maand met het verwijderen van een aantal onnodige fietspaaltjes. Ook wel rood-witte klappalen genoemd. De te verwijderen fietspaaltjes herkent u aan een sticker met de tekst ‘Deze paal gaat weg’.

Waarom gaan we deze paaltjes verwijderen?

De gemeente is als lokale wegbeheerder verantwoordelijk voor veilige fietspaden in Houten. Fietspaaltjes delen een fietspad vaak in tweeën. Ooit waren de paaltjes bedoeld om auto’s tegen te houden. In de praktijk zorgen ze voor gevaarlijke situaties en eenzijdige ongelukken. Bij een eenzijdig ongeval is slechts één partij betrokken. Dit risico willen we terugbrengen en het liefst voorkomen.

De Fietsersbond Houten heeft samen met de gemeente onnodige fietspaaltjes in kaart gebracht. Niet alle fietspaaltjes gaan weg. De paaltjes tussen de wijken zijn bijvoorbeeld onmisbaar om het autoverkeer van de (brom)fietspaden tegen te houden.

'Samen met de Fietsersbond maken we Houten voor onze inwoners weer veiliger', aldus wethouder openbare ruimte Wouter van den Berg. 'Zeker nu de vergrijzing in Houten de komende jaren toeslaat, levert het verwijderen van onnodige fietspaaltjes ook voor deze groep inwoners veel voordeel op. Zo kunnen we allemaal veiliger fietsen en gezond blijven in Houten.'

Het verwijderen van fietspaaltjes vermindert niet alleen de kans op fietsongelukken; in de winter kunnen we de fietsroutes ook beter en sneller strooien en sneeuwvrij maken.

Meer weten?

Op www.houten.nl/fietspaaltjes vindt u een kaart met de locaties in Noordwest-Houten. Contact met ons opnemen kan via fietspaaltjes@houten.nl of (030) 63 92 611. Vermeld in de mail altijd om welke locatie het gaat.