Vier jeugdhulporganisaties en regio Lekstroom slaan handen ineen om uithuisplaatsing jeugdigen te voorkomen

Vier jeugdhulpaanbieders en de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden van de regio Lekstroom slaan de handen ineen om uithuisplaatsingen van jeugdigen verder te voorkomen. De Rading, Timon, het Leger des Heils en Youké starten hiervoor een intensieve samenwerking. “We verbeteren de hulp thuis in het gezin van de jeugdige, zodat we een uithuisplaatsing zoveel mogelijk kunnen voorkomen,” aldus Wim van Wijk, projectleider namens de vier aanbieders.

Meerdere ambities

Naast het voorkomen van uithuisplaatsingen richten de vier aanbieders zich op nog drie ambities. Zo zorgen ze ervoor dat een kind of jongere zo snel mogelijk de juiste hulp op de juiste plek krijgt. Ook werken ze met iedere jeugdige succesvol aan een duidelijk vooruitzicht, bij voorkeur terug naar huis. En ze werken goed samen met de sociale teams in de gemeenten, de mensen uit het netwerk van de jeugdige en andere betrokken professionals.

Officiële ondertekening

Gisteren ondertekenden de aanbieders officieel het contract ‘Gezinsvormen’ met de gemeenten van de regio Lekstroom. Wethouder Paul van Ruitenbeek ondertekende het contract namens de gemeente Houten. Dat contract gaat aankomende juli van start. Wethouder Kees Bel sprak namens de Lekstroomgemeenten de aanwezigen toe tijdens het tekenmoment: “In onze samenwerking gaan we voor kwetsbare kinderen en gezinnen uit Lekstroom de best passende zorg bieden, thuis of in gezinsvormen. We kijken buiten de gebaande paden en blijven elkaar vasthouden”. Hannie Olij, bestuurder van Timon, voegde daar namens de vier aanbieders aan toe dat ze elkaar daarbij nodig hebben. “Niemand van ons kan dit alleen, maar met elkaar gaat er iets gebeuren”.

De aanbieders en gemeenten streven naar dezelfde verandering in de jeugdzorg. Bijvoorbeeld dat kinderen en jongeren zoveel mogelijk thuis blijven wonen. “Ook gaan we nog beter samenwerken met elkaar en de mensen uit het netwerk van de jeugdige” legt projectleider Van Wijk uit. Waar een uithuisplaatsing onvermijdelijk is, organiseren de aanbieders een plek die zoveel mogelijk lijkt op een normale gezinssituatie. “Met als doel dat een jeugdige zo normaal mogelijk kan opgroeien,” aldus de vier aanbieders.