Vier jeugdhulporganisaties en regio Lekstroom slaan handen ineen om uithuisplaatsing jeugdigen te voorkomen

Vier jeugdhulpaanbieders en de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden van de regio Lekstroom slaan de handen ineen om uithuisplaatsingen van jeugdigen verder te voorkomen. De Rading, Timon, het Leger des Heils en Youké starten hiervoor een intensieve samenwerking. “We verbeteren de hulp thuis in het gezin van de jeugdige, zodat we een uithuisplaatsing zoveel mogelijk kunnen voorkomen,” aldus Wim van Wijk, projectleider namens de vier aanbieders.

Meerdere ambities

Naast het voorkomen van uithuisplaatsingen richten de vier aanbieders zich op nog drie ambities. Zo zorgen ze ervoor dat een kind of jongere zo snel mogelijk de juiste hulp op de juiste plek krijgt. Ook werken ze met iedere jeugdige succesvol aan een duidelijk vooruitzicht, bij voorkeur terug naar huis. En ze werken goed samen met de sociale teams in de gemeenten, de mensen uit het netwerk van de jeugdige en andere betrokken professionals.