Vuurwerk kopen en afsteken

Hoe zit het ook alweer? 

De jaarwisseling komt er aan. De tijd van oliebollen, appelflappen én vuurwerk. Om de overlast van vuurwerk verder te verminderen mogen (Vuurwerkbesluit 2014) particulieren enkel nog vuurwerk afsteken van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Voor het schieten met carbid gelden deze tijden niet. Dat blijft buiten de bebouwde kom toegestaan van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur (artikel 2:73a APV). 

Alleen consumentenvuurwerk uit de categorieën F1 (kindervuurwerk) en F2 (weinig gevaar en weinig geluid) is toegestaan. U kunt het herkennen aan de verpakking waarop in het Nederlands moet staan ‘Geschikt voor particulier gebruik’. Daarnaast geldt een minimumleeftijd om vuurwerk te kopen. Soms moet je 12 zijn, vaak 16 of 18 jaar, afhankelijk van het soort vuurwerk. 

Vuurwerkvrije zones

In gemeente Houten zijn ook plekken waar vuurwerk afsteken in het geheel verboden is. Dat zijn zogenoemde vuurwerkvrije zones. Voor een deel zijn dat plekken waar in het verleden veel overlast door vuurwerk werd ervaren. Ook zijn er vuurwerkvrije zones waar kwetsbare mensen en dieren wonen. De zones zijn herkenbaar aan speciale borden. Wie op een van deze locaties vuurwerk afsteekt, riskeert een boete. 

Acht zones

De acht vuurwerkvrije zones op een rij:

  1. Speelboerderij Houten
  2. Verpleeghuis Het Houtens Erf
  3. Omgeving De Poort
  4. Onderdoorgang spoor Castellum
  5. Omgeving woon- en zorgcentrum De Loericker Stee
  6. Tunneltjes bij Het Spoor
  7. Het Haltnahuis 
  8. Plein Het Rond

Bekijk hier het kaartje van de vuurwerkvrije zones. (pdf, 243 KB)

Ervaart u overlast van vuurwerk in uw buurt?

Meld het! Uw melding helpt ons een overzicht te krijgen van plaatsen waar veel vuurwerkoverlast is. Op basis van deze meldingen en van politie-informatie kunnen onze toezichthouders gerichter controleren. 

Bekijk hier het aantal vuurwerkmeldingen van 2023

U kunt uw melding doorgeven via: vuurwerkoverlast@houten.nl