Wandeling door Molenzoom gebied

Donderdagavond liep een tiental inwoners van de Watermolen, Rosmolen en het Achterom met de stedenbouwkundige en de projectleider door de omgeving van de Molenzoom. De eerdere presentatie van de schets en het bekijken van de maquette van de Molenzoom op het gemeentehuis hadden tot vragen geleid over de haalbaarheid.

 

Er waren onder andere vragen over de hoogte van nieuwe woningen. En ook over de afstand tot de straat en de bestaande huizen. Inwoners kregen een uitgebreide toelichting op hun vragen en ook meer duidelijkheid over de fasering van het project. In de gebiedsvisie wordt duidelijk aansluiting gezocht met de bestaande wijk, door bijvoorbeeld dezelfde bouwhoogtes bij nieuwbouw aan te houden. 

Er is veel ruimte voor groen ingetekend met als uitgangspunt zoveel mogelijk behoud van bestaande bomen. Aan de Odijkseweg op de hoek met De Molen wordt gestreefd naar toevoeging van substantieel gebruiksgroen waar bewoners of werknemers tijdens de lunch kunnen wandelen. In de vervolgfase wordt een stedenbouwkundig plan wordt gemaakt waarin de mogelijkheden preciezer worden vastgelegd. Op basis daarvan kunnen eigenaren van de percelen/projectontwikkelaars concrete plannen maken. Meer over Bouwen voor Houten leest u op houtenpraatmee.nl/bouwenvoorhouten.