Wet elektronische publicaties (WEP) per 1 juli van kracht

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (WEP) ingegaan. Die verplicht gemeenten en provincies om alle officiële publicaties online te zetten via www.officielebekendmakingen.nl. Op deze manier kunnen inwoners op één website alle voor hen belangrijke mededelingen en publicaties inzien en raadplegen.

We zitten momenteel in een overgangssituatie naar deze nieuwe manier van publiceren. Voorlopig leest u de bekendmakingen daarom ook nog in ’t Groentje. Na verloop van tijd zullen de bekendmakingen in ’t Groentje komen te vervallen. Hierover informeren we u tijdig. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met de gemeente via (030) 63 92 611 of gemeentehuis@houten.nl.

Naar overzicht