Windpark Goyerbrug mag gaan bouwen

Windpark Goyerbrug heeft vergunning gekregen om het park te bouwen. De gemeenteraad heeft op 20 december 2022 hiervoor toestemming gegeven. In de vergunning staan regels over geluid en schaduw. Het windpark kan stroom gaan opwekken voor zo’n 24.000 woningen.

Wel of geen besluit over Goyerbrug

Op 20 december heeft de gemeenteraad gesproken over de vergunning voor Windpark Goyerbrug. Sommige politieke partijen vroegen zich af of de raad de beslissing niet moest uitstellen. Bij de Raad van State was in een rechtszaak over een ander windpark nieuwe informatie naar boven gekomen. De partijen wilden wachten tot duidelijk was wat de Raad van State van die informatie vindt. De meerderheid van de gemeenteraad zag geen redenen om langer te wachten. Het besluit over de vergunning is in de gemeenteraad genomen.

Gemeenteraad heeft veel informatie verzameld

De gemeenteraad van Houten is niet over één nacht ijs gegaan. Er zijn vier rondetafelgesprekken over Windpark Goyerbrug gehouden. Daar zijn inwoners, organisaties en bedrijven aan het woord geweest. De gemeenteraad voerde drie raadsdebatten over Windpark Goyerbrug. Zo zijn alle voor- en nadelen van het windpark op tafel gekomen.

Beperking van de overlast

De gemeenteraad vindt de overstap naar duurzame energie belangrijk. De raad beseft dat mensen die in de buurt wonen last kunnen hebben van de windmolens. De vergunning stelt daarom eisen aan het windpark. Volgens de raad wegen daarmee de voordelen van het windpark op tegen de nadelen.

Eisen voor geluid en schaduw van de wieken

In de vergunning is voor geluid de eis van 47 dB Lden opgenomen. Elk uur wordt bepaald hoeveel geluid het windpark maakt. In de avond tellen we daar een hoeveelheid geluid bij op en ’s nachts nog meer. In de avond en nacht moet het dus stiller zijn. Het gemiddelde van het geluid in een kalenderjaar moet onder 47 dB blijven. Voor de nacht geldt nog een extra eis (41 dB Night). Ga voor meer informatie over de regels over geluid naar www.houten.nl/geluidwindparken.

De draaiende wieken van de molens mogen geen schaduw geven op de ramen van huizen. Het duurt maximaal drie minuten om een molen stil te zetten. In die drie minuten mogen de molens wel schaduw geven.

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht houdt het windpark in de gaten

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) gaat voor de gemeente controleren of het windpark zich aan de eisen houdt. Als dat niet het geval is kan de gemeente het windpark een boete geven.

De RUD onderzoekt elke klacht over geluid en schaduw van het windpark. Het windpark slaat alle gegevens van de molens automatisch op. De RUD bekijkt met deze gegevens of het park zich aan de regels houdt of waar een klacht vandaan komt.

Stroom voor 24.000 woningen

Volgens de vergunning mogen de molens samen een vermogen hebben van 24 megawatt. Windpark Goyerbrug kan daarmee duurzame stroom leveren voor ongeveer 24.000 woningen. Zoveel woningen zijn er niet in Houten. De stroom gaat natuurlijk ook naar kantoren, bedrijven en scholen. Windpark Goyerbrug is een grote stap richting een energieneutrale gemeente Houten.

Vergunning bekijken

De stukken van de vergunning liggen van 5 januari 2023 tot en met 15 februari 2023 ter inzage. De stukken zijn digitaal in te zien via www.houten.nl/windparkgoyerbrug. De stukken zijn ook op papier in te zien. Ze liggen in de gemeentehuizen van Houten, Bunnik, Buren, Culemborg en Wijk bij Duurstede. Wilt u de stukken op papier bekijken? Neem dan vooraf contact op met de gemeente waar u naartoe wilt gaan.

Tegen de vergunning kunt u een beroep aantekenen bij de Raad van State. Meer informatie hierover vindt u op www.houten.nl/windparkgoyerbrug. De vergunning treedt op 16 februari 2023 in werking.

1