Klik hier om de nieuwsbrief als webpagina te lezen.

pijltje voor header

Nieuwsbrief

25 februari 2015

Veranderingen in het sociaal domein

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp, werk & inkomen en ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking. Deze nieuwsbrief is voor onze partners. Hierin geven we vooral procesinformatie over de voortgang en voorbereidingen en informatie die van belang kan zijn voor uw achterban.

Utrechtse Werktafel: 1145 banen voor werkzoekenden met arbeidsbeperking

Aan het werk

In twee jaar tijd 1145 (extra) banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking creëren. Met dat doel hebben vijf afgevaardigde wethouders in de regio Utrecht-Midden (waaronder Houten), FNV en werkgeversorganisaties VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden op 30 januari een convenant ondertekend. Eind maart start de campagne om werkgevers te stimuleren banen voor deze werkzoekenden te creëren. Gestreefd wordt naar 835 banen in de marktsector en 310 banen bij de overheid. Lees volledige nieuwsbericht>>>

Meer informatie over de Utrechtse Werktafel op www.utrechtmidden.onbeperktaandeslag.nl

Werk en dagbestedingsproject 'Fort Werk aan de korte Uitweg'

Op het fort werken vrijwilligers, begeleiders van Reinaerde en deelnemers. Werken op het fort geeft ruimte om je te ontwikkelen. Deelnemers met verschillende achtergronden bieden wij een plek op het fort.  Mensen met een verstandelijke handicap, mensen met een psychiatrische handicap, mensen een bijstandsuitkering etc. Er is werk voor ongeveer 25 deelnemers. Het kan een eerste stap zijn nadat je een tijd niet gewerkt hebt, ook biedt het de mogelijkheden tot het leren van een vak.  

Op dit fort is een theehuis, een klein kampeerterrein en er worden vergaderruimtes verhuurd. Recreanten (fietsers en wandelars) komen er hun kopje koffie drinken, of een kleine lunch gebruiken. In de zomer zijn er campinggasten en worden er activiteiten georganiseerd, zoals een workshop beeldhouwen of een historische rondleiding.

Interesse in werken op het fort?

Fort aan de korte Uitweg, Lange Uitweg 42a, Tull en ‘t Waal. Contactpersoon: Amerens Vredenberg, telefoon: 06-5194030, e-mail: avredenberg@reinaerde.nl of werkaandekorteuitweg@reinaerde.nl

Special 'Houten met elkaar' in Houtens Nieuws 25 februari

Op 25 februari verschijnt in het Houtens Nieuws een ‘Houten met elkaar’ special. Hierin staat algemene informatie over waarvoor de gemeente verantwoordelijk is sinds januari. En waar mensen terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Met behulp van een schema maken we  inzichtelijk welke stappen inwoners kunnen zetten als zij ondersteuning nodig hebben. Het is een uitneembaar katern.

Sociaal Team Houten

Het Sociaal Team is per januari 2015 gestart. De medewerkers van het team werken onder meer samen met huisartsen, consultatiebureau, jongerenwerkers, onderwijs, politie, WIL, woningbouwvereniging en andere instanties zoals kerken en verenigingen in Houten. In het Sociaal Team zitten deskundigen van verschillende organisaties om inwoners te ondersteunen en te begeleiden.

Een samenwerkingspartner kan een vraag van een inwoner, die zelf (even) geen oplossing heeft en graag ondersteuning van het Sociaal Team wil, inbrengen bij een medewerker van het Sociaal Team. Dat kan zijn op het gebied van opvoeden, wonen, financiën, werk, gezin of relatie. Een medewerker van het Sociaal Team gaat met de inwoner in gesprek en biedt waar passend zelf ondersteuning en begeleiding. Is er meer specialistische hulp nodig; diagnostiek of behandeling bij jeugd of specialistische ondersteuning, begeleiding, dagbesteding of vervangende leefomgeving bij jeugd en volwassenen, dan kan de inwoner dit bespreken met een medewerker van het Sociaal Team. Het is voor samenwerkingspartners ook mogelijk om anoniem consult te vragen bij het Sociaal Team.

Voor samenwerkingspartners is het Sociaal Team van maandag t/m vrijdag tussen 9-17 uur bereikbaar via telefoonnummer 06-29458469. Buiten kantooruren kunt u de voicemail inspreken of een mail sturen aan: info@sociaalteamhouten.nl. Berichten die buiten kantooruren worden doorgegeven worden tijdens kantooruren afgehandeld.

Mantelzorger? Geef het door!

Recent hebben 722 inwoners uit Houten een brief gekregen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het mantelzorgcompliment. Per 1 januari 2015 zijn wij verantwoordelijk voor een vorm van mantelzorgwaardering en de SVB stopt met het mantelzorgcompliment. Op dit moment werken wij aan hoe de mantelzorgwaardering eruit gaat zien. Dat doen we samen met betrokken partijen en mantelzorgers zelf.

In verband met privacybescherming krijgen wij geen adressen van mensen die een mantelzorgcompliment ontvingen. Daarom zoekt de gemeente naar de gegevens van mensen die in aanmerking komen hiervoor. Gegevens kunnen doorgegeven worden aan het Sociaal Loket Houten, tel. (030) 63 92 611. Voor de zomer krijgen die mensen persoonlijk informatie over hoe we de waardering voor mantelzorgers in 2015 willen organiseren.

Pgb bijeenkomsten december

Op 10 en 11 december 2014 organiseerden wij informatiebijeenkomsten over het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor jeugd, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. Tijdens de avonden is afgesproken de presentaties en factsheets op de website te zetten. Genodigden hebben we per brief de antwoorden op de meestgestelde vragen van die avond toegestuurd. De presentatie en factsheets zijn te vinden op de website www.houtenmetelkaar.nl op de pagina’s jeugdhulp en Wmo.

Kwaliteitseisen professional pgb Wmo/jeugd

Voor het inhuren van jeugd- en Wmo-professionals met een persoonsgebonden budget zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Om als professional beschouwd te worden moet deze aan een aantal eisen voldoen. Deze zijn te vinden op de website www.houtenmetelkaar.nl op de pagina’s jeugdhulp en Wmo.  

Model zorgovereenkomst pgb

Mensen met een pgb is gevraagd hun zorgovereenkomst op te sturen. Inmiddels heeft de SVB nieuwe modelovereenkomsten beschikbaar, waar de afspraken met de zorgverlener beter vastgelegd kunnen worden. Op de website van de SVB kunt u deze modelovereenkomsten downloaden.

Pgb betaaldagen

De SVB zorgt dat uw zorgverlener elke maand zijn loon krijgt. Zij proberen de bedragen zoveel mogelijk op vaste data te betalen. Wanneer de betaaldata zijn, vindt u op de website van de SVB.

Abonneren

Kent u iemand of een organisatie waarvoor deze nieuwsbrief interessant is? Aanmelden kan eenvoudig via www.houten.nl/abonneren. Meer informatie vindt u op www.houtenmetelkaar.nl.