Klik hier om de nieuwsbrief als webpagina te lezen.

pijltje voor header

Nieuwsbrief

Special over sociale teams

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk & inkomen en ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking. Deze nieuwsbrief is voor onze partners. Hierin geven we vooral procesinformatie over de voortgang en voorbereidingen en informatie die van belang kan zijn voor uw achterban.

Even voorstellen: kwartiermaker sociale teams

Pieternel Boereboom is in Houten aangesteld als kwartiermaker voor de Sociale Teams Jeugd (STJ) en Volwassenen (STV). We stellen u graag aan haar voor. Pieternel is haar loopbaan gestart als ergotherapeut in de revalidatie van kinderen en volwassenen. Zij heeft aanvullende opleidingen gevolgd zoals psychologie, oplossingsgerichte coaching en verandermanagement. Als projectleider en ketenregisseur Wmo-voorzieningen heeft zij voor complexe doelgroepen in Amsterdam gewerkt. De afgelopen drie jaar was Pieternel projectleider van de proeftuin buurtteams jeugd en gezin in Utrecht.  

Pieternel is aan de slag met het samenstellen van het sociaal team jeugd (STJ). De sollicitatiegesprekken hiervoor zijn ondertussen afgerond. Binnenkort starten de sollicitatiegesprekken voor het sociaal team volwassenen. Pieternel: “Ik zoek graag naar verbinding en geloof in de kracht van professionals. De eerstelijns professionals en betrokken partijen in Houten wil ik graag gaan ontmoeten. Zij sluiten als eerste aan bij de vraag van onze inwoner. En zij zijn de schakel tussen onze inwoner en het Sociaal Team.”

Sociale teams voor jeugd en volwassenen

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen en jongeren in Houten en voor de begeleiding en ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking. In Houten streven we naar één integrale toegang voor Wmo, Jeugd en Werk en inkomen. De oprichting van het Sociaal Loket Houten was een eerste stap in deze richting. Het Sociaal Loket is de toegangspoort tot de Wmo en is de lokale toegang voor Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). De volgende stap is starten met een Sociaal Team Jeugd (STJ) en een Sociaal Team Volwassenen (STV).

Het Sociaal Team is een samenwerkingsverband, waarbij professionals van verschillende organisaties op het gebied van zorg en ondersteuning heel nauw samenwerken. De medewerkers werken als generalist naar de inwoner en als specialist naar de teamleden. Als een inwoner vragen heeft die hij niet meer zelf weet op te lossen, zal hij eerst zijn eigen netwerk inschakelen of hulp zoeken bij de gebruikelijke professionals en voorzieningen. Zoals huisarts, consultatiebureau, school, sociaal loket of politie. Is er meer nodig, dan kan het Sociaal Team de inwoner ondersteunen. Zo gauw de inwoner weer regie ervaart over zijn eigen leven, kan de bemoeienis van het Sociaal Team stoppen. Soms is het nodig dat er naast de inzet van het Sociaal Team ook nog specialisten worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld voor consult, diagnose, behandeling, zeer specialistische begeleiding of het realiseren van  een vervangende leefomgeving. Het Sociaal Team verzorgt de toegang naar deze voorzieningen.

De Sociale Teams gaan werken volgens het principe ‘één huishouden, één plan, één contactpersoon. De inwoner die ondersteuning en/of zorg nodig heeft, krijgt één contactpersoon die hem ondersteunt bij het helder krijgen van zijn vraag. Daarna maken ze samen een plan waarin helder wordt welke stappen worden genomen en wie wat doet. Uitgangspunt is en blijft  dat de inwoner zelf de regie voert over zijn plan. De hulp van het Sociaal Team is vrijwillig. Als de veiligheid van kinderen in gevaar komt, heeft het sociaal team wel de verantwoordelijkheid dit te signaleren en bespreekbaar te maken. Wanneer het gezin niet wil of niet kan, zal het sociaal team SAVE inschakelen. SAVE is een organisatie met deskundigen op het gebied van jeugdbescherming. Ook dan blijft het de keus van het gezin of het wel of geen begeleiding wenst van het Sociaal Team.

De afgelopen periode zijn sollicitatiegesprekken gevoerd voor de samenstelling van het Sociaal Team Jeugd. Binnenkort starten deze voor het Sociaal Team Volwassenen.  Momenteel maken we samenwerkingsafspraken met de organisaties die personeel leveren voor de sociale teams. Als deze zijn afgerond, kunnen de professionals beginnen in Houten. Zodra we meer weten over de startdatum en over de samenstelling van de teams, zullen we dat via de digitale nieuwsbrief bekendmaken.

Abonneren

Kent u iemand of een organisatie waarvoor deze nieuwsbrief interessant is? Aanmelden kan eenvoudig via www.houten.nl/abonneren.

Meer informatie vindt u op www.houtenmetelkaar.nl.