Klik hier om de nieuwsbrief als webpagina te lezen.

pijltje voor header

Nieuwsbrief

9 september 2015

VERANDERINGEN IN HET SOCIAAL DOMEIN

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp, werk & inkomen en ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking. Deze nieuwsbrief is voor onze partners. Hierin geven we vooral procesinformatie en informatie die van belang kan zijn voor uw achterban.

Voortgang Adviesraad Sociaal Domein

Voor de zomervakantie is gestart met de sollicitatieprocedure voor de kernleden van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Dit heeft u in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen. De sollicitatieprocedure is afgerond en we hebben vier geschikte kandidaten  geselecteerd. De themagerichte satellieten (lees: werkgroepen) waarmee een start is gemaakt zijn Jeugdhulp, Jeugdbetrokkenheid, participatie Werk en Inkomen, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Volwassenenzorg en Mantelzorg. Het onderwerp ASD staat voor 22 september op de agenda van het rondetafelgesprek. Op 6 oktober vindt besluitvorming door de gemeenteraad plaats.

Met de komst van de Jeugdwet, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet was een nieuwe opzet voor cliënt- en burgerbetrokkenheid nodig. Hiervoor zijn in april en mei bijeenkomsten gehouden met ervaringsdeskundigen en afgevaardigden van de voormalige Wmo-raad en cliëntenraad Werk & Inkomen. Dit heeft geleid tot een voorstel voor een nieuwe vorm die verdergaat onder de naam Adviesraad Sociaal Domein. De ASD bestaat uit vier kernleden en afgevaardigden uit themagerichte satellieten. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over onderwerpen binnen het sociaal domein. Meer weten over deelname aan een van de themasatellieten? Neem vrijblijvend contact op met Karin Koelman, tel. 030 – 63 92 611. 

Transitiecafé Jeugd en Onderwijs 10 september

De gemeente Houten organiseert op donderdag 10 september het tweede Transitiecafé. Dit Transitiecafé staat geheel in het teken van jeugd en onderwijs. De transities in het sociaal domein en Passend Onderwijs zijn nu een feit. De tijd is aangebroken om voor jeugd en onderwijs in de volle breedte plannen te maken voor de komende jaren. Deze plannen moeten aansluiten bij wat nodig is voor Houten. Daarom willen we graag met professionals en vrijwilligers praten over wat belangrijk is voor jeugd en onderwijs voor de komende drie jaar. Naast het uitwisselen van ideeën is er deze middag ook voldoende ruimte om te netwerken. Wethouders Michiel van Liere (jeugd) en Herman Geerdes (onderwijs) zijn hierbij aanwezig.

De bijeenkomst start om 14.30 uur en is om uiterlijk 17.30 uur afgelopen. Het Transitiecafé wordt gehouden in Centrum Lorech, Hollandsspoor 37, in Houten.

Alzheimer en dementie

Man met vrijwilligster

Op 21 september 2015 is de landelijke Alzheimerdag. In Houten worden in de week ervoor verschillende activiteiten georganiseerd rondom dit thema. Het doel van de Alzheimerweek is mensen te informeren over dementie en zorgverleners en vrijwilligers kennis te geven om beter samen te werken in de zorg voor mensen met dementie. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het taboe verdwijnt en dat mensen met dementie goed kunnen leven in de gemeente Houten. We willen dat mensen met dementie worden gezien en actief kunnen blijven meedoen en dat hun mantelzorgers bij hun zorgen worden ondersteund. Houten Dementievriendelijk, dat doen we samen!

Eén van de activiteiten is de vertoning van de film ‘Still Alice’ In theater de Slinger op 17 september om 19.30 uur. Het filmpersonage Alice een gerenommeerde professor. Als bij haar dementie geconstateerd wordt, gaat ze de strijd aan tegen het geheugenverlies en probeert ze te blijven functioneren in haar gezin met drie kinderen. Na de film zal met een forum worden nagepraat over de gevolgen van dementie. Kijk voor het hele overzicht van activiteiten op www.alzheimer-nederland.nl/lekstroom.

Abonneren

Kent u iemand of een organisatie waarvoor deze nieuwsbrief interessant is? Aanmelden kan eenvoudig via www.houten.nl/abonneren. Meer informatie vindt u op www.houtenmetelkaar.nl.