Te Huur: Aalsloot 1 Houten

Het bedrijfsgebouw aan de Aalsloot 1 te Houten komt in 2024 te huur. De ruimte is in totaal 108 m² groot. Daarvan is ongeveer de helft een stalling/werkplaats en de andere helft kantoor, kantine, wc’s en een douche. Het gebouw wordt voor de verhuur nog opgeknapt en energiezuinig gemaakt. Er komt een warmtepomp met vloerverwarming, nieuwe isolatie op het dak, nieuwe dakbedekking en zonnepanelen, de gevel wordt opnieuw bekleed en er wordt buiten nog geschilderd.

Voordat je de ruimte kunt huren, moeten de gemeente en jij het eens zijn over de regels voor de huur. Dit staat in het huurcontract en de bijlagen. De gemeente Houten gebruikt het 'Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte volgens artikel 7:230a BW' model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) van 30 januari 2015. Daar zijn nog extra regels aan toegevoegd.

Adres Aalsloot 1, 3993 HA Houten
Verhuurbaar vloeroppervlak Circa 108 m² kantoor-/bedrijfsruimte
Bouwjaar 2006
Huurprijs € 990,00 exclusief BTW per maand
Voorschot servicekosten Geen servicekosten
BTW Indien niet geopteerd kan worden voor een met BTW belaste huurprijs, wordt de huurprijs ter compensatie van het financiële nadeel dat verhuurder hierdoor lijdt met 5% verhoogd.
Energielabel Na verduurzaming vast te stellen, minimaal C
Beschikbaarheid Omstreeks 1 januari 2024, na afronding verduurzaming
Bestemming Kantoor-/bedrijfsruimte.
Huurtermijn 5 jaar, gevolgd door aansluitende verlengingstermijnen van telkens 5 jaar
Opzegtermijn 12 maanden
Indexering De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari verhoogd op basis van het CPI-prijsindexcijfer zoals wordt gepubliceerd door het CBS.
Opleveringsniveau De staat waarin de ruimte zich op huuringangsdatum bevindt
Zekerheidsstelling Waarborgsom ter grootte van drie maanden huur, servicekosten en BTW(-compensatie)
Voorbehoud Bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst

De gemeente beoordeelt alle mensen die geïnteresseerd zijn en voldoen aan de eisen en regels. Ze kijken vooral naar wat de huurder van plan is om te doen in het gebouw. Het gebouw staat in een woonwijk en heeft een sociale functie. Zijn er meerdere mensen die het pand willen huren? Dan letten ze op hoeveel geluid ze maken en hoe belangrijk hun activiteiten zijn voor de samenleving.

Soms moeten mensen extra papieren of informatie geven. De beoordeling van wie het gebouw mag huren, gebeurt binnen twee weken nadat de aanmelding is gesloten. Zijn meerdere geldige inschrijvingen? Dan vindt er een loting plaats.

Om echt de huur te kunnen regelen, moet het college van de gemeente akkoord gaan. Dit is een belangrijke stap die eerst moet gebeuren voordat de huurovereenkomst geldig is.

  • Welke toegevoegde waarde heeft de activiteit voor de samenleving?
  • Hoeveel geluid komt er bij de activiteit kijken?
  • Hoeveel ervaring heb je met deze activiteit?
  • Kun je aantonen dat er genoeg geld is voor de huur?
  • Het zou fijn zijn als jouw organisatie al in Houten gevestigd is.
  • Hoeveel mensen denk je dat er bij het gebouw zullen komen in verband met het aantal verkeersbewegingen?

  • Als je eerder de huur niet hebt betaald;
  • Als je niet door de test van de wet Bibob komt;
  • Als je failliet bent, schulden hebt of betalingen hebt uitgesteld;
  • Als je bewust verkeerde of valse informatie hebt gegeven.