Ondernemersloket

Fijn dat u onderneemt of wilt ondernemen in Houten. De gemeente Houten biedt ondernemers de ruimte om te ondernemen, te groeien en bij te dragen aan maatschappelijke ontwikkelingen. 

Het Ondernemersloket helpt u met al uw vragen over ondernemen in onze gemeente. De hulp van het Ondernemersloket is gratis. Het Ondernemersloket helpt u onder andere bij vragen over:

 • procedures
 • de juiste contactpersonen
 • afhandelen van vragen en klachten
 • informatie over bestemmingsplannen
 • vergunningen
 • horeca en detailhandel
 • bedrijfshuisvesting
 • vestigingsfactoren
 • economisch beleid

Bedrijf starten of verhuizen

 • Meld uw nieuwe bedrijf aan bij de Kamer van Koophandel
 • U hoeft uw nieuwe bedrijf niet in te schrijven bij de gemeente
 • Ook verhuizing van uw bedrijf moet u doorgeven aan de Kamer van Koophandel
Ga naar KvK

Er zijn verschillende manieren om uw bedrijf te financieren. Denk bijvoorbeeld aan eigen geld of een krediet van de bank.

Het kan zijn dat uw bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft.  Of u  bent net gestart en kunt daar nog niet van rondkomen. Als ondernemer kunt u geen bijstandsuitkering aanvragen. Misschien hebt u recht op bijstand voor zelfstandigen.

Hiervoor kunt u terecht bij Bureau Zelfstandigen Utrecht.  Zij maken een analyse van uw ondernemerscapaciteiten en ondernemingsplan. Aan de hand van de analyse brengen zij onafhankelijk advies uit aan de Gemeente Houten. De gemeente Houten neemt uiteindelijk een beslissing of u recht heeft op een Bbz.

Heling is een helaas nog te veel voorkomend misdrijf. Handelaren en opkopers kunnen bewust of onbewust goederen in- of verkopen die van diefstal afkomstig kunnen zijn. Om de heling beter te kunnen bestrijden zijn handelaren en opkopers verplicht zich te melden bij de gemeente. Daarnaast zijn opkopers verplicht ongeregelde en tweedehands goederen die zij op- en verkopen te registreren.

Aanmelden kan eenvoudig via de link www.ikbenhandelaar.nl/. Via deze link kunt u zich ook aanmelden voor het Digitaal Opkopersregister (DOR). Door gebruik van het DOR voldoet de handelaar aan de wettelijke registratieplicht.

Aanmelden en registratie is eenvoudig maar niet vrijblijvend. De politie controleert op naleving. Meer informatie over het DOR vindt u op de website van Ondernemersplein.

Heeft u nu een uitkering? En bent u van plan een eigen bedrijf te beginnen? Dan moet u zich eerst melden bij uw eigen contactpersoon van de WIL. U kunt hiervoor bellen met telefoonnummer (030) 70 22 300.

Goed om te weten als startende ondernemer

Op zoek naar informatie over het starten van een bedrijf? Kijk eens op de website van het ondernemersplein. Hier vindt u o.a. informatie over:

 • Geldzaken;
 • Belasting;
 • Personeel;
 • Huisvesting.

Als bedrijf kunt u iets doen voor de lokale samenleving in de plaats waar u gevestigd bent. Dat kan op allerlei manieren: van materiële ondersteuning tot het actief inzetten van kennis, expertise en menskracht van uw medewerkers voor maatschappelijke organisaties en het bieden van werkervaringsplaatsen.

Het Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten is een lokaal netwerk van bedrijven en organisaties in de Gemeente Houten die maatschappelijk betrokken ondernemen willen initiëren, ontwikkelen en uitdragen. 

Bijna alle bedrijven (in de milieuwetgeving ‘inrichtingen’ genoemd) die mogelijk milieugevolgen hebben, moeten bij het oprichten of het veranderen via Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) een milieumelding indienen.

Alleen bedrijven met geringe milieugevolgen (type A-bedrijven) hoeven niet zo’n melding in te dienen. Daarnaast moeten sommige bedrijven via omgevingsloket.nl  een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) of een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aanvragen.

Of voor uw bedrijf een milieumelding nodig is en of met zo’n melding kan worden volstaan, of dat u voor uw bedrijf ook een OBM of een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu moet aanvragen, blijkt wanneer u de milieumelding op Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) invult.

Alle bedrijven moeten voldoen aan regels die het milieu beschermen. Soms zijn die regels vastgelegd in een op maat geschreven milieuvergunning, en soms zijn deze regels vastgelegd in AMvB's (Algemene Maatregel van Bestuur) of andere wetten. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de milieuwetgeving in relatie tot ondernemingen (bedrijven). Meestal is de gemeente de instantie die bij bedrijven controleert of alle regels worden nageleefd.

Hieronder zijn twee links opgenomen naar pagina's.

 • Wet Milieubeheer en bedrijven
  Op deze pagina leest u meer over de Wet milieubeheer en wat dat voor een bedrijf/onderneming betekent.
 • Werkwijze toezicht en handhaving
  Op deze pagina leest u meer over hoe het toezicht op de naleving van de milieuregels in Houten is geregeld.

Binnen de gemeente Houten zijn er diverse mogelijkheden om te adverteren in de openbare ruimte. Hieronder vindt u een overzicht met contactgegevens.

 • Reclamemast langs A27
  Beyond Outdoor
 • A0-reclameborden
  ESH Media 
  Voor niet-commerciële campagnes van culturele, charitatieve en ideële activiteiten van plaatselijke stichtingen, gezelschappen en verenigingen die plaatsvinden in de gemeente Houten, geldt een maximaal tarief van €3 per display per dag (exclusief BTW).
  Tot deze categorie behoren ook uitingen van Theater aan de Slinger, Veilig Verkeer Nederland, plaatselijke afdelingen van politieke partijen, lokale scholen en de gemeente Houten.
 • Reclame in bushokjes en op vrijstaande reclamevitrines
  OFN (Outdoor Furniture Nederland) 
 • Lichtmastreclame
  NPB Media
 • Lichtkrant
  Digitale lichtkranten (infolines)
 • Plattegrondkasten
  Suurland Outdoor BV 
 • Rotondereclame
  Arrow Total Branding (info@arrowtotalbranding.nl of 030-6350250)
 • Bewegwijzering op bedrijventerreinen
  Arrow Total Branding (info@arrowtotalbranding.nl of 030-6350250)

Vrije plakplaatsen

In Houten zijn er op dit moment 2 vrije plakplaatsen. Op deze plaatsen mag u niet-commerciële advertenties plakken. Het is verboden handelsreclame te plakken. De plakplaatsen zijn:

 • Winkelcentrum Castellum
 • Kruising Lange Uitweg – Waalseweg