Regelen

Een bouwwerk, een uitbreiding van je bedrijfspand, reclame aan je gevel. Het zijn allemaal zaken waar je een vergunning voor aanvraagt. Dat doe je bij het Omgevingsloket. Maar als ondernemer regel je nog veel meer. 

Als bedrijf kunt u iets doen voor de lokale samenleving in de plaats waar u gevestigd bent. Dat kan op allerlei manieren: van materiële ondersteuning tot het actief inzetten van kennis, expertise en menskracht van uw medewerkers voor maatschappelijke organisaties en het bieden van werkervaringsplaatsen.

Het Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten is een lokaal netwerk van bedrijven en organisaties in de Gemeente Houten die maatschappelijk betrokken ondernemen willen initiëren, ontwikkelen en uitdragen. 

Binnen de gemeente Houten zijn er diverse mogelijkheden om te adverteren in de openbare ruimte. Hieronder vindt u een overzicht met contactgegevens.

 • Reclamemast langs A27
  Beyond Outdoor
 • A0-reclameborden
  ESH Media 
  Voor niet-commerciële campagnes van culturele, charitatieve en ideële activiteiten van plaatselijke stichtingen, gezelschappen en verenigingen die plaatsvinden in de gemeente Houten, geldt een maximaal tarief van €3 per display per dag (exclusief BTW).
  Tot deze categorie behoren ook uitingen van Theater aan de Slinger, Veilig Verkeer Nederland, plaatselijke afdelingen van politieke partijen, lokale scholen en de gemeente Houten.
 • Reclame in bushokjes en op vrijstaande reclamevitrines
  OFN (Outdoor Furniture Nederland) 
 • Lichtmastreclame
  NPB Media
 • Lichtkrant
  Digitale lichtkranten (infolines)
 • Plattegrondkasten
  Suurland Outdoor BV 
 • Rotondereclame
  Arrow Total Branding (info@arrowtotalbranding.nl of 030-6350250)
 • Bewegwijzering op bedrijventerreinen
  Arrow Total Branding (info@arrowtotalbranding.nl of 030-6350250)

Vrije plakplaatsen

In Houten zijn er op dit moment 2 vrije plakplaatsen. Op deze plaatsen mag u niet-commerciële advertenties plakken. Het is verboden handelsreclame te plakken. De plakplaatsen zijn:

 • Winkelcentrum Castellum
 • Kruising Lange Uitweg – Waalseweg

Heling is een helaas nog te veel voorkomend misdrijf. Handelaren en opkopers kunnen bewust of onbewust goederen in- of verkopen die van diefstal afkomstig kunnen zijn. Om de heling beter te kunnen bestrijden zijn handelaren en opkopers verplicht zich te melden bij de gemeente. Daarnaast zijn opkopers verplicht ongeregelde en tweedehands goederen die zij op- en verkopen te registreren.

Aanmelden kan eenvoudig via de link www.ikbenhandelaar.nl/. Via deze link kunt u zich ook aanmelden voor het Digitaal Opkopersregister (DOR). Door gebruik van het DOR voldoet de handelaar aan de wettelijke registratieplicht.

Aanmelden en registratie is eenvoudig maar niet vrijblijvend. De politie controleert op naleving. Meer informatie over het DOR vindt u op de website van Ondernemersplein.