Collecteren

Wilt u collecteren? Of donateurs werven om geld of goederen (geen kleding) in te zamelen voor een goed doel (charitatieve instelling)?

Dan heeft u geen vergunning nodig als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 1. De instelling is erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF);
 2. De inzameling wordt gehouden door een plaatselijke organisatie, die gericht is op de Houtense samenleving;
 3. De inzameling gaat via donateurswerving voor organisaties als onder 1 en 2 bedoeld. 
 4. Het betreft een inzameling in besloten kring.
 5. Het betreft een inzameling volgens het landelijk rooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF); zie www.cbf.nl

Voor meer informatie over de punten 1, 2 en 3 bekijk “het aanwijzingsbesluit inzameling en werving (pdf, 88 KB)".

Voldoet u niet aan (één van) deze voorwaarden? Dan heeft u een collectevergunning nodig.

U kunt per mail een collectevergunning aanvragen gemeentehuis@houten.nl.  In uw aanvraag geeft u aan:

 • Het doel van de inzameling;
 • Omschrijving van uw charitatieve instelling;
 • Datum waarop u wilt collecteren.

Kosten 2023

Soort vergunning Tarief
Collectevergunning € 72,65
Vraag de vergunning minstens 4 weken voor het houden van de inzameling aan. U ontvangt dan een korting van 25%.

 • De gemeente Houten verleent in principe alleen collectevergunningen aan instellingen die erkend zijn door het CBF. Om in aanmerking te komen voor een collectevergunning zonder dat u CBF-erkenning heeft, dient u te onderbouwen waarom u toch in aanmerking denkt te komen voor een collectevergunning. 
 • Vraagt u de vergunning minstens 4 weken voor het houden van de inzameling aan. U ontvangt dan een korting van 25%.
 • Een collectevergunning is niet geldig voor het inzamelen van kleding of textiel. Hiervoor geldt een andere regeling. Zie voor meer informatie: textielinzameling.