Horecabedrijf terras exploiteren

Als u een horecaonderneming start of overneemt, dan heeft u een exploitatievergunning nodig.

Andere vergunningen:

  • Alcoholwetvergunning bij verkopen of schenken van alcohol
  • exploitatievergunning voor het terras als u een terras heeft
  • tijdelijke of structurele ontheffing sluitingstijd als u buiten de vastgestelde sluitingsuren open wilt
Exploitatievergunning aanvragen (pdf, 43 KB)

U kunt het formulier digitaal versturen naar gemeentehuis@houten.nl. Wilt u het per post versturen? Kijk hier voor de contactgegevens.

In sommige gevallen kan de burgemeester ontheffing geven van  de vergunningplicht. Voor een terras bij uw bedrijf kan geen ontheffing verleend worden. Het aanvragen van de ontheffing gaat als volgt:

  • U doet de aanvraag ontheffing van vergunningplicht
  • U vraagt de ontheffing uiterlijk 4 weken voor de gewenste openingsdatum aan.
  • U en uw bedrijf moeten voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 2:28a APV.
Aanvraag ontheffing vergunningplicht (docx, 21 KB)

Dan behoudt u deze zolang er geen wijzigingen zijn. Pas bij wijziging(en) vult u alsnog het aanvraagformulier voor een ontheffing in.

Wijziging doorgeven (pdf, 87 KB)

U kunt het formulier digitaal versturen naar gemeentehuis@houten.nl

Voldoet u  aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 2:28a APV? Dan krijgt u hier schriftelijk bericht over. U komt dan in aanmerking voor ontheffing van het verbod om zonder vergunning een openbare inrichting te exploiteren.

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Dan ontvangt u binnen 15 werkdagen schriftelijk bericht hierover. De 15 dagen tellen vanaf de dag van ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende aanvraag.  U moet dan alsnog een exploitatievergunning openbare inrichting aanvragen.

Geen ontheffingsmogelijkheid voor het terras

Heeft u een terras * bij uw horecabedrijf? Dan heeft u meestal een terrasvergunning nodig. Ligt het terras op gemeentegrond? Dan moet u ook een huurovereenkomst afsluiten. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

*zie ook beleidsregels sluitingstijden en terrassen  (pdf, 220 KB)

Soort aanvraag Tarief
Aanvraag exploitatievergunning € 354,30
Aanvragen ontheffing van de vergunningplicht € 76,15
Aanvragen ontheffing in combinatie met een terrasvergunning € 76,15