Kabels en leidingen plaatsen

Wanneer u wilt gaan graven in de openbare ruimte heeft u altijd vooraf toestemming nodig van de gemeente.

Een graafmelding is altijd nodig bij alle graafwerkzaamheden ook wanneer u al een nutsvergunning of instemmingsbesluit heeft ontvangen. Dus ook bij werken minder dan 5 meter, het graven van proefsleuven en bij calamiteiten.

Graafmelding vraagt u aan via MOOR , bij gepland werk minimaal 3 werkdagen voor de start. Bij calamiteiten kan na het aanvragen van de melding direct gegraven worden en vindt toetsing achteraf plaats.

Direct online aanvragen

Bij een werk groter dan 5 meter is ook een nutsvergunning of instemmingsbesluit nodig. Het aanvragen hiervan verloopt via het WOW portaal MOOR. Vraag deze minimaal 8 weken voor de start van het werk in.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

De gemeente concentreert leidingen waar mogelijk in gereserveerde kabel- en leidingstroken met een vaste ordening. Uw aanvraag moet afgestemd zijn op deze stroken en de beschikbare ruimte.

  • Via het MOOR portaal koppelt u uw digitale voorontwerp (VO) aan de kabel en leidingstroken tekening en dient uw aanvraag in.
  • De coördinator kabels en leidingen toetst uw aanvraag en geeft aan of en waar vooronderzoek in de vorm van proefsleuven nodig zijn.
  • Na het aanleveren en goedkeuren proefsleuf informatie via de website van MOOR wordt uw aanvraag definitief ontwerp DO in behandeling genomen.

Het bestand met de kabel en leidingennutsstroken tekening vindt u onderaan deze pagina in Microstation en Autocad formaat.

Eisen aan de proefsleuven

  • Een proefsleuf is minimaal 1 meter diep en 75 cm breed aan weerszijde van de aan te leggen kabel of leiding.
  • In proefsleuf informatie de kenmerken aangeven van de coördinator kabels- en leidingen.

Aanvraag kabels en leidingen

Omschrijving Tarief
Tracé tot 20 meter € 381,15
Tracé tot 20 tot 100 meter € 563,85
Tracés 100 meter of meer, elke 1 meter € 1,40
Elke ter plaatsen handhole € 156,85
Opbreekvergunning € 70,40

Beheerskosten per sleut/lasgat

Omschrijving Tarief
Klinkers minder of gelijk aan 15 m2 per m2 € 1,83
Tegels minder of gelijk aan 15 m2 per m2 € 1,46
Tegels meer dan 15 m2 per m2 € 1,12
overige per m2 € 0,95

Degeneratiekosten

Omschrijving Tarief
Per reparatie vast € 8,35
Per m2 tegels € 2,51
Per m2 klinkers € 4,72

Onderhoudskosten

Omschrijving Tarief
Tegels minder of gelijk aan 15 m2 per m2 € 2,37
Tegels meer dan 15 m2 en minder dan 100 m2 per m2 € 2,10
Tegels meer dan 100 m2 per m2 € 1,89
Klinkers minder of gelijk aan 15 m2 per m2 € 4,40
Klinkers meer dan 15 m2 en minder dan 100 m2 per m2 € 3,92
Klinkers meer dan 100 m2 per m2 € 3,52
Asfalt per m2 € 448,53
Halverharding per m2 € 2,08
Grasbetononkelen per m2 € 2,89
Bermen/ gras per m2 € 0,50
Trottoirbanden per meter € 4,80
Opsluitbanden per meter € 3,91
Sierbestrating per m2 € 8,82

Goed om te weten:

  • Als het aanleggen van kabels en leidingen aanleiding geven tot herstel van onderhoud van bomen, struiken en/of asfaltverharding worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.
  • Is de sleuflengte meer dan 10.000 strekkende meter? Dan wordt een bedrag in rekening gebracht dat is opgesteld in de projectbegroting. In de begroting zijn de geraamde kosten van de melding vastgesteld. 
  • Wanneer het om een project begroting gaat, dan wordt de aanvraag binnen 5 werkdagen in behandeling genomen mits hij voor die tijd schriftelijk is ingetrokken.