Collecteren

Wilt u collecteren? Of donateurs werven om geld of goederen (geen kleding) in te zamelen voor een goed doel (charitatieve instelling)?

Dan heeft u geen vergunning nodig als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  1. De instelling is erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF);
  2. De inzameling wordt gehouden door een plaatselijke organisatie, die gericht is op de Houtense samenleving;
  3. De inzameling gaat via donateurswerving voor organisaties als onder 1 en 2 bedoeld. 
  4. Het betreft een inzameling in besloten kring.
  5. Het betreft een inzameling volgens het landelijk rooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF); zie www.cbf.nl

Voor meer informatie over de punten 1, 2 en 3 bekijk “het aanwijzingsbesluit inzameling en werving (pdf, 88 KB)".

Voldoet u niet aan (één van) deze voorwaarden? Dan heeft u een collectevergunning nodig.

U kunt per mail een collectevergunning aanvragen gemeentehuis@houten.nl.  In uw aanvraag geeft u aan:

  • Het doel van de inzameling;
  • Omschrijving van uw charitatieve instelling;
  • Datum waarop u wilt collecteren.

Kosten

Scroll de tabel om meer te zien
Soort vergunning Tarief
Collectevergunning € 71,53
Vraag de vergunning minstens 4 weken voor het houden van de inzameling aan. U ontvangt dan een korting van 25%.