Ontheffing verbranden

Je kan ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen krijgen als het gaat om het verbranden van:

  • snoeihout en rooihout van fruittelers in het buitengebied in de periode van 1 oktober tot 1 mei;
  • bomen, struiken of planten in verband met het voorkomen van de verspreiding van virussen en bacteriĆ«n;
  • snoeihout dat is vrijgekomen bij het onderhouden van groene landschapselementen. Deze elementen zijn: bomenrijen en -lanen, grienden, hagen, hakhoutbosjes, hoogstamboomgaarden, houtsingels, knotbomen en groene erfafscheidingen van bijzondere landschappelijke waarde;
  • kamp-, Paas- en Kerstvuren en dergelijke
Ontheffing aanvragen (pdf, 193 KB)

Het formulier kunt u sturen naar omgevingsloket@houten.nl 

Hoe verder?

  • U aanvraag wordt binnen twee weken afgehandeld.
  • Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd wordt u op de hoogte gesteld van de voorschriften.
  • Bij elke verbranding kan een toezichthouder komen controleren.
  • Politie en brandweer wordt op de hoogte gesteld wanneer de ontheffing wordt verleend.

Let op! U mag tuinafval niet verbranden.