Ontheffing verbranden

Je kan ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen krijgen als het gaat om het verbranden van:

  • snoeihout en rooihout van fruittelers in het buitengebied in de periode van 1 oktober tot 1 mei;
  • bomen, struiken of planten in verband met het voorkomen van de verspreiding van virussen en bacteriĆ«n;
  • snoeihout dat is vrijgekomen bij het onderhouden van groene landschapselementen. Deze elementen zijn: bomenrijen en -lanen, grienden, hagen, hakhoutbosjes, hoogstamboomgaarden, houtsingels, knotbomen en groene erfafscheidingen van bijzondere landschappelijke waarde;
  • kamp-, Paas- en Kerstvuren en dergelijke
Ontheffing aanvragen (pdf, 193 KB)

Het formulier kunt u sturen naar omgevingsloket@houten.nl 

Hoe verder?

  • U aanvraag wordt binnen twee weken afgehandeld.
  • Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd wordt u op de hoogte gesteld van de voorschriften.
  • Bij elke verbranding kan een toezichthouder komen controleren.
  • Politie en brandweer wordt op de hoogte gesteld wanneer de ontheffing wordt verleend.

Let op! U mag tuinafval niet verbranden.

Zo staat in de Wet milieubeheer dat het verbranden van afval in principe verboden is, behalve voor bedrijven die hiervoor een omgevingsvergunning hebben. Burgemeester en wethouders van een gemeente kunnen in bijzondere gevallen ontheffing verlenen.