Standplaatsvergunning

Wilt u een standplaats innemen in de gemeente Houten? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. De regels voor standplaatsen zijn te vinden in artikel 5:17 tot en met 5:20 van de APV Houten. In de informatiegids standplaatsenbeleid 2018 onder de downloads is informatie te vinden over het standplaatsenbeleid van de gemeente Houten.

Er zijn 3 centrumlocaties:

  • Plein Het Rond
  • Plein (Oude Dorp)
  • Plein Piazza (Castellum)

Momenteel is inschrijven voor een standplaatsvergunning niet mogelijk.

Tijdschema najaar

Datum Omschrijving
15 oktober publicatie overzicht beschikbare standplaatsen
15 t/m 29 oktober Aanmelding belangstellenden
op of omstreeks 15 november Loting

Tijdschema voorjaar

Datum Omschrijving
1 maart publicatie overzicht beschikbare standplaatsen
1 t/m 15 maart Aanmelding belangstellenden
op of omstreeks 1 april Loting

 

Bent u winkelier in de gemeente Houten en wilt u een tijdelijke standplaats innemen? Voor een tijdelijke standplaats in de directe nabijheid van uw winkel voor de promotie of verkoop van producten uit het eigen assortiment van de winkel of producten gerelateerd aan de branche van de winkel, heeft u geen vergunning nodig als u voldoet aan de voorwaarden. De voorwaarden vindt u hiernaast onder downloads in het “aanwijzingsbesluit tijdelijke standplaatsen winkeliers”.

Aanvragen

Voldoet u niet aan (één van) de genoemde voorwaarden dan heeft u een vergunning nodig. Wilt u een vergunning voor een tijdelijke standplaats aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier “Aanvraag vaste standplaatsvergunning op wijklocatie of tijdelijke (seizoens)standplaatsvergunning” volledig in.  

Op elke centrumlocatie kunnen voor de periode van 12 november tot en met 31 december extra vergunningen worden uitgegeven in de branche ‘kerstbomen en kerststukjes’ en in de branche ‘oliebollen en gebak’. Om iedereen gelijke kansen te geven worden de aanvragen tot 1 september verzameld. Vanaf 1 september zal de behandeltermijn gaan lopen.

Aanvraag vaste standplaatsvergunning op wijklocatie of tijdelijke (seizoens)standplaatsvergunning

Voor een standplaats op een wijklocatie of een tijdelijke standplaats kunt u op elk gewenst moment een aanvraag indienen. Houdt u rekening met de behandeltermijn van 8 weken.

Aanvraag vaste standplaatsvergunning op wijklocatie of tijdelijke (seizoens)standplaatsvergunning

Voor het aanvragen van een vaste standplaatsvergunning op een wijklocatie of tijdelijke (seizoens) standplaatsvergunning kunt u gebruik van het digitaal formulier.

Aanvraag vaste standplaatsvergunning op wijklocatie of tijdelijke (seizoens)standplaatsvergunning

LET OP: dit aanvraagformulier kunt u niet gebruiken om aan te melden voor een vaste standplaats op een centrumlocatie. Daarvoor moet u gebruik maken van het meldingsformulier dat uitsluitend tijdens de periode van aanmelding op deze website beschikbaar is.

Commercieel gebruik
Soort aanvraag Tarief
Commerciële: Langer dan 6 maanden (max. 3 jaar) € 438,20
Commerciële: Langer dan 14 dagen (max. 6 maanden) € 171,60
Commerciële: Maximaal 14 dagen (langer dan 1 dag) € 128,40
Commerciële: Maximaal 1 dag € 84,20
Niet commercieel gebruik
Soort aanvraag Tarief
Niet-commerciële: Maximaal 1 jaar (langer dan 1 dag) € 67,05
Niet-commerciële: Maximaal 1 dag € 38,20