Standplaats vergunning

Wilt u een standplaats innemen in de gemeente Houten? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig.

De regels voor standplaatsen zijn te vinden in artikel 5:17 tot en met 5:20 van de APV Houten.

Vaste standplaatsen centrumlocaties

Er zijn 3 centrumlocaties:

  • Plein Het Rond
  • Plein (Oude Dorp)
  • Plein Piazza (Castellum)

Voor de toewijzing van de standplaatsen op de centrumlocaties geldt de volgende procedure: Twee keer per jaar worden vrijgekomen standplaatsen op deze locaties weer uitgegeven.

Belangstellenden kunnen zich uitsluitend binnen de aangegeven periode aanmelden (zie tijdschema's). Aanmeldingen die buiten de periode van aanmelding ontvangen zijn, worden niet meegenomen in de procedure. Tijdens de periode van aanmelding wordt op deze pagina een overzicht van de beschikbare standplaatsen en een aanmeldingsformulier beschikbaar gesteld.