Watervergunning

Voor afvalwaterlozingen vanuit bedrijven geldt het Activiteitenbesluit Milieubeheer

Bedrijven die afvalwater lozen op de openbare riolering, moeten dit melden bij de gemeente. Dat geldt ook voor het (tijdelijk) lozen van grondwater. Sommige lozingen hoeft u alleen te melden, voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan. Doe de vergunningcheck bij het omgevingsloket Online (OLO). Hier kunt u ook een vergunning aanvragen of een melding doen.