Te Huur: De Molen 48 Houten

Kantoorruimte op de tweede verdieping

De ruimte die te huur is, bevindt zich op de tweede verdieping van het kantoorpand aan De Molen 48 in Houten. Andere delen van het gebouw zullen worden gebruikt door onder andere Van Houten & Co en de bibliotheek.

Voordat je de ruimte kunt huren, moeten de gemeente en jij het eens zijn over de regels voor de huur. Dit staat in het huurcontract en de bijlagen. De gemeente Houten gebruikt het 'Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte volgens artikel 7:230a BW' model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) van 30 januari 2015. Daar zijn nog extra regels aan toegevoegd.

Adres De Molen 48, 3994 DB Houten
Verhuurbaar vloeroppervlak Circa 510,79 m² (deelverhuur bespreekbaar vanaf circa 100 m²)
Bouwjaar 1994
Huurprijs* € 115,00 per m² per jaar, geen BTW van toepassing
Voorschot servicekosten € 35,00 exclusief BTW per m² per jaar (voorlopig bedrag)
Energielabel C
Beschikbaarheid Nader overeen te komen, leeg (zonder inventaris)
Bestemming Kantoorruimte
Huurtermijn 5 jaar
Opzegtermijn 1 jaar
Indexering De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari verhoogd op basis van het CPI-prijsindexcijfer zoals wordt gepubliceerd door het CBS.
Opleveringsniveau De staat waarin de ruimte zich op huuringangsdatum bevindt.
Zekerheidsstelling Waarborgsom ter grootte van drie maanden huur, servicekosten en BTW.
Voorbehoud Bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst.
* De gecommuniceerde huurprijs geldt voor maatschappelijke huurders, voor commerciële partijen is de gemeente vanuit de Wet Markt en Overheid verplicht een marktconforme huur te berekenen.

  • Welke toegevoegde waarde heeft de activiteit voor de Houtense samenleving?
  • Hoeveel ervaring heb je met deze activiteit?
  • Hoe goed vult jouw activiteit de andere dingen die in het gebouw gebeuren aan?
  • In hoeverre kan jouw activiteit een bijdrage leveren aan het sociaal plein op de begane grond?
  • Kun je aantonen dat er genoeg geld is voor de huur?
  • Het zou fijn zijn als jouw organisatie al in Houten gevestigd is.

  • Als je eerder de huur niet hebt betaald;
  • Als je niet door de test van de wet Bibob komt;
  • Als je failliet bent, schulden hebt of betalingen hebt uitgesteld;
  • Als je bewust verkeerde of valse informatie hebt gegeven.