Te Huur: Onderdoor 80 Houten

De ruimte die te huur is, bevindt zich op de begane grond aan de buitenkant van Station Houten, naast de ingang van het fietstransferium. Het staat aan Onderdoor 80 in Houten. De ligging is dicht bij het winkelcentrum Het Rond in het centrum van Houten.  

Voordat je de ruimte kunt huren, moeten de gemeente en jij het eens zijn over de regels voor de huur. Dit staat in het huurcontract en de bijlagen. Afhankelijk van wat er in de ruimte komt, gebruikt de gemeente Houten het 'Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte volgens artikel 7:230a BW' model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) van 30 januari 2015 of het ‘Huurovereenkomst Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW’ model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) van 14 december 2022. Daar zijn nog extra regels aan toegevoegd.  

Adres Onderdoor 80, 3559 DX Houten
Verhuurbaar vloeroppervlak Circa 40 m²
Bouwjaar 2011
Huurprijs* € 785,00 per maand exclusief BTW
Vaste bijdrage servicekosten € 187,16 per maand exclusief BTW
BTW Indien niet geopteerd kan worden voor een met BTW belaste huurprijs, wordt de huurprijs ter compensatie van het financiële nadeel dat verhuurder hierdoor lijdt met 5% verhoogd.
Energielabel A
Beschikbaarheid Per direct, leeg (zonder inventaris)
Bestemming Besluitsubvlak Stationsgebied (besluitsubvlak – centrum voorziening): Detailhandel; Publiekgerichte dienstverlening; Horeca-activiteiten voor zover deze behoren tot categorie 1 en 2 van de staat van horeca activiteiten (horeca licht / middelzwaar).
Bijzonderheden Bezorgdiensten en bezorghoreca zijn niet toegestaan; Er is geen mogelijkheid om fietsen en/of scooters voor het pand te stallen; Het pand heeft geen eigen toiletvoorziening.
Huurtermijn 5 jaar, gevolgd door aansluitende verlengingstermijnen van telkens 5 jaar
Opzegtermijn 12 maanden
Indexering De huurprijs wordt jaarlijks verhoogd op basis van het CPI-prijsindexcijfer zoals wordt gepubliceerd door het CBS.
Opleveringsniveau De staat waarin de ruimte zich op huuringangsdatum bevindt.
Zekerheidsstelling Waarborgsom of bankgarantie ter grootte van drie maanden huur, servicekosten en BTW(-compensatie).
Voorbehoud Bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst
* De gecommuniceerde huurprijs geldt voor commerciële partijen, voor huurders die gemeentelijke subsidie ontvangen, kan een andere huurprijs gelden.

 • Welke toegevoegde waarde heeft de activiteit voor de samenleving? 
 • Hoeveel ervaring heb je met deze activiteit?  
 • Hoe wordt de uitstraling van het pand? 
 • In hoeverre blijft de pui transparant?  
 • Hoeveel bezoekers worden er verwacht? 
 • Kun je aantonen dat er genoeg geld is voor de huur? 
 • Het zou fijn zijn als jouw organisatie al in Houten gevestigd is. 

 • Als je eerder de huur niet hebt betaald; 
 • Als je niet door de test van de wet Bibob komt; 
 • Als je failliet bent, schulden hebt of betalingen hebt uitgesteld; 
 • Als je bewust verkeerde of valse informatie hebt gegeven.