Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Algemeen

De Lekstroomgemeenten (Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen) kopen de Jeugdhulp samen in. Ten behoeve van de inkoop is het proces van bestuurlijk aanbesteden gevolgd. Zie onder planning agenda's en verslagen.

Mocht u in aanmerking willen komen voor een overeenkomst met de gemeente verzoeken wij u om het aanbestedingsproces goed door te nemen, te controleren of u aan de eisen die in het contract staan voldoet en vervolgens kunt u een verzoek indienen bij volgend mailadres: aanbestedingjeugd@houten.nl

Definitieve contractstukken tbv inkoop 2017

De overige bijlagen blijven ongewijzigd.

Definitieve contractstukken tbv inkoop 2016

- basisovereenkomst

- deelovereenkomst

Voor jGGZ aanbieders is overeengekomen dat het mogelijk is om via DBC’s te blijven declareren. In deze memo is een toelichting gegeven op de wijze waarop regio Lekstroom de uurtarieven heeft vertaald naar de DBC vergoedingen en dyslexie DBC vergoedingen.

Partijen aan Fysieke overlegtafel

Volgende partijen zullen per 2016 fysiek aanwezig zijn bij de overlegtafel. Alle overige zorgaanbieders kunnen digitaal meepraten door het zenden van een mail aan: aanbestedingjeugd@houten.nl

Altrecht, Dr. Bosman, Reinaerde, Nedereind, Lijn 5, De Rading, Youké, Timon, Intermetzo en Leger des Heils.

De reactie van partijen die ons een mail sturen (dus aan de digitale tafel meepraten) worden verwerkt in eventuele verslagen. Deze Nota's van Inlichtingen zijn een vast agendapunt op de fysieke overlegtafel.  Hiermee wordt geborgd, dat de digitaal ontvangen reacties goed worden besproken.

Print Icoon printen